Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2014.gada 11.augusta ārkārtas sēde tiek atcelta. Ministru kabineta 2014.gada 11.augusta ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  8.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 11.augustā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
1.1.    Dienesta vajadzībām    L.Straujuma