Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  14.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 19.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-142
TA-1729 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.945 "Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas saprašanās memorandu par sadarbību informācijas tehnoloģiju aizsardzībā""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-625
TA-1782 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-379
TA-1741 
Noteikumu projekts "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-363
TA-1332 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-581
TA-1661 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā Nr.435 "Par programmu "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.–2013.gadam"""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-588
TA-1662 
Rīkojuma projekts "Grozījums programmā "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.–2013.gadam""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1705  Rīkojuma projekts "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-272
TA-1659 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-476
TA-1503 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.271 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-421
TA-1388 
Noteikumu projekts "Par 2013.gada Pasta paku reglamentu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-510
TA-1561 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-287
TA-1759 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-483
TA-1756 
Noteikumu projekts "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-317
TA-1612 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-99
TA-1762 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-511
TA-1791 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-417
TA-1557 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 12.decembra rīkojuma Nr.804 "Par koncepciju "Par autoceļa maršruta Rīgas HES-Jaunjelgava-Aizkraukle-Jēkabpils attīstību" atzīšanu par spēku zaudējušu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1609  Par Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 24.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-555
TA-1792 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-413
TA-1440 
(jautājuma izskatīšana atlikta uz divām nedēļām) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  D.Šatrovska G.Rutka A.Daugulis L.Gintere  Izskatīts MK un atlikts 
1.21.  VSS-1139
TA-886 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) (2013.)Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1140
TA-887 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (2013.) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-602
TA-1630 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-458
TA-1631 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1835  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par projekta "Latvijas nacionālā programma Eiropas Attīstības gada aktivitāšu īstenošanai" nacionālo koordinatoru, granta saņēmēju un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1816  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1830  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 45.01.00 "Veselības aprūpes administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 45.01.00 "Veselības aprūpes administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" uz apakšprogrammu 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1817  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1818  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-636
TA-1820 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-427
TA-1579 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1694  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 35.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1842  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1839  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-513
TA-1840 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1825  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-300
TA-1726 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  R.Kalvāns  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1834  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-2043
TA-1572 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  B.Bašķere  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-281  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa K.Aleksandra   
2.11.  TA-1865  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  D.Mūrmane-Umbraško M.Taube A.Čemme R.Putniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1765  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""   Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Teteris A.Novikova J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1724  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada jūnijam un par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Brimerberga  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1750  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-442
TA-1628 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Krēsliņš  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-1684  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par paveikto Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā, turpinot strukturālās reformas laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  B.Kņigins   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-541
TA-1837 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  B.Kņigins L.Šulca A.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1847  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas rekonstrukcijas nodrošināšanai"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1846  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1469  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanu)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-2090
TA-283 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša J.Rasa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-2118
TA-644 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Vispārīgie būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs I.Oša J.Rasa  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-2122
TA-699 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša J.Rasa K.Hohberga G.Sviķis A.Mālnieks   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-2121
TA-641 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša J.Rasa S.Lūse I.Grundmane A.Mālnieks   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-501
TA-1789 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam slēgt pakalpojumu līgumu uz septiņiem gadiem un ilgtermiņa saistībām operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  A.Ploriņš  Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1849  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes ārkārtas 2014.gada 15.augusta sanāksmi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Lasis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1770  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1826  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu Latvijā sagatavošanas un norises nodrošināšanas vadlīnijas"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
6.3.      V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1862  Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1841  Dienesta vajadzībām  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  SAN-1391
 
Dienesta vajadzībām  Valsts kanceleja  L.Straujuma     

Izskatīts MK sēdē

7.4.  TA-1856  Dienesta vajadzībām   Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  2015-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Atlikts