Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2014.gada 4.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 3.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 4.septembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-1966  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
II. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
2.1.  TA-2009  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu attiecībā uz otrās kārtas ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju  Ārlietu ministrija  I.Druviete  A.Maldups P.Vaivars M.Manika V.Heniņš  Izskatīts MK sēdē