Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 12.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 16.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-537
TA-1810 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību""   Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-143
TA-1885 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""   Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2002  Rīkojuma projekts "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē koordinācijas padomi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-63
TA-2034 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-2120
TA-2036 
Noteikumu projekts "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-81
TA-1082 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Salaspils pagastā, Salaspils novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-169
TA-1135 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Viesītes pagastā, Viesītes novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-550
TA-1676 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 3, Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-521
TA-1677 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-608
TA-1949 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Stacijas ielā 15A, Rēzeknē, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-190
TA-1695 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma A.Puškina ielā 1, Ventspilī, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-140
TA-1328 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Āriņi Kalnājos", Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-531
TA-1735 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-567
TA-1721 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-570
TA-1621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2042  Noteikumu projekts "Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-520
TA-948 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lomonosova ielā, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-569
TA-1673 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā un Satiksmes ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma "A6", Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1944  Par Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 153.§) "Informatīvais ziņojums "Par informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši koncepcijai par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-472
TA-1443 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.297 "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-428
TA-1605 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-148
TA-1730 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "V384" Alūksnes novadā nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-422
TA-1731 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzirnavu ielas satiksmes mezgls" Novadnieku pagastā, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-149
TA-1740 
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Māriņkalna apvedceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1993  Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1996  Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6. un 7.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-544
TA-1947 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2061  Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas" ietvaros"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-441
TA-1790 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Eurika""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-73
TA-1822 
Likumprojekts "Slīteres nacionālā parka likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-168
TA-1644 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-126
TA-1819 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-552
TA-1784 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Apakšgrāvja ielā 4, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2085  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2072  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2075  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-790
TA-2077 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2081  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2095  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā pagarināšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2112  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmām"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1
TA-1895 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Valsts dienesta likums"  Valsts kanceleja  L.Straujuma  E.Upīte L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2076  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2051  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.ietvara programma un citi)"""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-2092
TA-1542 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa D.Traidās  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-637
TA-1884 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Tukuma novada un Engures novada robežu grozīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  I.Raugze A.Šults  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-709
TA-2108 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus"  Ministru prezidents  L.Straujuma  I.Olafsone   Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-2102  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2074  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2088  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Cīrulis M.Dzelzkalēja  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2010  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Berkolde M.Bičevskis J.Brazovskis A.Rozentāls A.Dravniece T.Trenko R.Auziņš  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2079  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra rīkojumā Nr.54 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2084  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  U.Auniņa–Naumova E.Severs V.Voins E.Šneps L.Šulca I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2089  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmām"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa M.Kūle R.Muktupāvela J.Ikstens L.Šulca A.Siliņš J.Kloviņš J.Siliņš I.Kalviņš G.Rača   Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2090  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par papildus valsts pētījumu programmām"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa L.Šulca A.Siliņš J.Kloviņš J.Siliņš I.Kalviņš G.Rača  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2114  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas ierēdņa dalības pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1982  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem sprieduma "Ternovskis pret Latviju" kontekstā un priekšlikumiem normatīvā regulējuma pilnveidošanai, paredzot iespēju veikt Ministru kabineta locekļu pirmspārbaudi par atbilstību likuma "Par valsts noslēpumu" prasībām, pirms to iecelšanas amatā"  Satversmes aizsardzības birojs  L.Straujuma  J.Maizītis A.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1802  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.jūnijam"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Eberhards D.Rancāne E.Pieķis E.Šadris A.Lapiņš I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1990  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2052  (saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas pret manipulācijām ar sporta sacensībām parakstīšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  U.Auniņa–Naumova L.Lejiņa L.Šulca  Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  VSS-672
TA-2018 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2014.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2080  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+" īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  G.Arāja L.Šulca A.Kangro I.Zariņa   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2082  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" finansiālo stāvokli"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  S.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2032  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas un Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone A.Lapiņš J.Cīrulis N.Sakss J.Dzenis M.Dzelzkalēja E.Treibergs   Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2087  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas institucionālajam modelim"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Veidemane A.Dravniece A.Zitcere L.Tiltiņa V.Burkāns M.Bičevskis J.Brazovskis A.Rozentāls  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-2103  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.    Par Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi    V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-2045  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.48 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi 2014.gada 16.-17.septembrī""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2110  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2014.gada 22.-23.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2105  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropa 2020" stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei novērtējums"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  O.Barānovs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2106  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "ES rīcībpolitiku urbānā dimensija – ES pilsētprogramas galvenie aspekti"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2116  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0353  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs A.Timofejeva E.Pētersone   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2048  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2015.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2014.gada 31.augustam"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2056  Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 

Izskatīts MK sēdē

8.2.  2015-125-k,    V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

8.3.  2015-292-s,    R.Kozlovskis     

Atlikts

8.4.  2015-60-k; TA-2097-DV; TA-2109-DV,    E.Rinkēvičs R.Vējonis R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē