Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2014.gada 13.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Rīgā, 2014.gada  9.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 13.oktobrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-2350  Latvijas Repubikas nacionālās pozīcijas 2014.gada 13.oktobra Euro grupas un 2014.gada 14.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei   Finanšu ministrija  V.Dombrovskis  L.Kļaviņa G.Pužule   Izskatīts MK sēdē