Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 17.jūlija ārkārtas sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.11.00

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 16.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 17.jūlijā
plkst. 11:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
1.1.  TA-1503  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 23.-24.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Rūse K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
II. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
2.1.  TA-1505  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  N.Sakss L.Ozoliņa A.Ašeradens K.Našeniece I.Aire   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1506  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2015.gada 14.jūlija Eiropas Komisijas priekšlikumiem Nr.2015/0157 (NLE) un Nr.2015/0158 (NLE) Padomes ieviešanas lēmumam"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  N.Sakss L.Ozoliņa I.Aire   Izskatīts MK sēdē