Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

finanšu ministrs
J.Reirs

Rīgā, 2015.gada 7.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 11.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.    Par Lustrācijas likuma izstrādi un pieņemšanu    L.Straujuma     
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-571
TA-1530 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-701
TA-1543 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-626
TA-1312 
Likumprojekts "Nemateriālā kultūras mantojuma likums"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1144
TA-1633 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-661
TA-1427 
Noteikumu projekts "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu datubāzes un uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-639
TA-1598 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja 38,24.-60,15.km segas pārbūves (tilta) projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1082
TA-711 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.127 "Par Pasta politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1081
TA-712 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasta politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-293
TA-1489 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-648
TA-1455 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1596  Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-697
TA-1537 
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam"  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-728
TA-1572 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1512  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1680  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1681  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1711  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlijā noteikumos Nr.401 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1690  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-219
TA-1573 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-119
TA-1604 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1438  Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 45.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam"" 6.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Birums G.Šarfa A.Leitāne- Šķēle M.Brencis L.Ūbele  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-364
TA-1555 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  J.Antropova A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-628
TA-1517 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Cirks" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-629
TA-1518 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-630
TA-1519 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-631
TA-1520 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-632
TA-1521 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-633
TA-1522 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-634
TA-1523 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-635
TA-1524 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-636
TA-1525 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica A.Leitāne- Šķēle E.Zarakovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-638
TA-1575 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Salnājs D.Bankoviča  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-485
TA-1389 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  VSS-486
TA-1390 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  VSS-944
TA-1253 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""   Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Feldmane I.Birzniece  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1516  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1609  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Klinsone M.Rone I.Neimane A.Gobiņš J.Endziņš G.Strautmanis B.Miltoviča  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-778
TA-1678 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Vindačs J.Antropova A.Leitāne-Šķēle J.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1610  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule E.Martinsons A.Vindačs I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-2114
TA-1450 
Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Treiguts  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1494  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1495  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojuma Nr.205 "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1602  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par darba devēju atbalsta pasākumu iesaistīties darba vidē balstītā izglītības sistēmā fiskālo ietekmi uz valsts budžetu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-1241  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos konstatētajiem pārkāpumiem būvniecības procesā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1579  Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta izbeigšanas statusu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  R.Aleksejenko J.Spiridonovs L.Liepa B.Erdmane K.Lore A.Stucka  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-663
TA-1712 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis L.Ruškule I.Artemjeva  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1688  (iekļauts papildus) Konceptuālais ziņojums "Par Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Severs E.Martinsons M.Tols A.Vrubļevskis E.Fogelis G.Zālītis R.Strazdiņa E.Šadris E.Bērziņa I.Bērziņa J.Antropova A.Krūze O.Dumpe  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1715  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par papildus nepieciešamo finansējumu valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma ieviešanā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  D.Jasjko L.Cīrule   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1722  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību izstādē "Astana Expo 2017""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1228  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā")  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1679  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-2018.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Vasaraudze M.Āboliņš J.Kekļa N.Sakss G.Trupovnieks I.Šņucins K.Bāra J.Plūme M.Brencis B.Vīlipa D.Raudziņa I.Komisare I.Pētersone- Godmane, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1689  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par neatkarīgo institūciju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām 2016., 2017. un 2018.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  M.Brencis, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-231  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)), nomas maksas, uzturēšanas, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai pēc būvniecības pabeigšanas"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  Ē.Ivanovs A.Leitāne- Šķēle N.Sakss G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē