Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.15.30

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  17.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 17.septembrī
plkst. 15:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-2032  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas programma migrācijas jomā" Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 22.septembra ārkārtas sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane I.Muceniece I.Skujiņa A.Pildegovičs A.Vanaga K.Našeniece B.Zakevica I.Pētersone-Godmane E.Siliņa D.Holma I.Tāre  Izskatīts MK sēdē