Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 21.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  21.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 21.septembrī
pēc Paplašinātās Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
1.1.  TA-2058  Informatīvais ziņojums par 2015.gada 22.-23.septembra neformālajā Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē