Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
Anrijs Matīss
Rīgā, 2015.gada 23.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 27.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2260  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.3 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2261  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.janvāra rīkojumā Nr.16 "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos koordinācijas komitejas sastāvu""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2262  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2264  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija rīkojumā Nr.243 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK un atlikts 
1.5.  TA-2265  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumā Nr.276 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2267  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.561 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2266  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra rīkojumā Nr.532 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2268  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2231  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2230  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 8.decembra rīkojumā Nr.745 "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 9.fāzē""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-937
TA-2215 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2283  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2249  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
1.14.  TA-2198  Rīkojuma projekts "Par kūrorta statusa piešķiršanu Liepājas pilsētas daļai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-913
TA-2274 
Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2233  Par Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 3.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2232  Par Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 13.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-653
TA-2026 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.744 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2183  Par Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu elementu pilnveidošanu, formas tērpu izsniegšanas kārtības precizēšanu un centralizētās formas tērpu izsniegšanas kārtības ieviešanas gaitu"" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-944
TA-2235 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-739
TA-2118 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola" Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2122  Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2123  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.619 "Par koncepciju "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2225  Rīkojuma projekts "Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-671
TA-2254 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Satiksmes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
1.26.  VSS-669
TA-2257 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
1.27.  VSS-675
TA-2141 
Likumprojekts "Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-841
TA-2132 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2091  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""   Zemkopības ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2251  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2263  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2320  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2317  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori"""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2347  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2351  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2349  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem 2015.gadā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2214  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2344  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  J.Reirs  I.Aleksandroviča I.Liepa E.Šadris L.Austrupe  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2336  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""  Satiksmes ministrija  J.Reirs  I.Aleksandroviča E.Šadris L.Austrupe  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2337  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1476 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"""  Satiksmes ministrija  J.Reirs  I.Aleksandroviča E.Šadris L.Austrupe  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2333  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Beinarovičs J.Naglis I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2335  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Aleksejenko E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2334  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Aleksejenko E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-462
TA-2324 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  E.Valantis E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2343  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  R.Auziņš I.Runča T.Trenko J.Salmiņa I.Liepa A.Rozentāls  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2342  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Reirs  R.Auziņš I.Runča T.Trenko J.Salmiņa I.Liepa A.Rozentāls  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-935
TA-2250 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanai"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2350  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma izveidi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2133  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Liepa I.Rudzīte   Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-1313  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par informatīvo ziņojumu "Tiesības uz taisnīgu tiesu nodrošināšana tiesas sēdēs, izmantojot videokonferenci")  Tiesībsargs  Dz.Rasnačs  D.Vilsone I.Krēvica   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2353  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu – Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai – ES programma"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  Z.Liepiņa Dz.Kauliņš M.Rone   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2278  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1351  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2013.) (iekļauts papildus) Kasācijas sūdzības projekts par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr.A420393413  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  K.Gerhards  K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2352  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar Kioto protokola pirmā perioda Kioto vienībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2015-59-s,    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē