Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 11.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 15.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1192
TA-2750 
Ieteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra ieteikumos Nr.2 "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-745
TA-2428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2747  Likumprojekts "Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-809
TA-2754 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""  Ārlietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1072
TA-2562 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumos Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1195
TA-2739 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-257
TA-2436 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-1014
TA-2729 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2746  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1015
TA-2660 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1016
TA-2661 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1040
TA-2623 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-551
TA-2243 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-553
TA-2245 
Likumprojekts "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-554
TA-2246 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-555
TA-2247 
Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-556
TA-2248 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu""  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1114
TA-2664 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1008
TA-2521 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumā Nr.675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-453
TA-1568 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1018
TA-2672 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1017
TA-2618 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-959
TA-2737 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-784
TA-2318 
Noteikumu projekts "Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi"   Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-670
TA-2581 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-999
TA-2559 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-922
TA-2697 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-2600  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-2752  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1006
TA-2677 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-2641  Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1157
TA-2616 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1075
TA-2608 
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-965
TA-2639 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona, kas kārto reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūras, iesniedz dokumentus Patentu valdei"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-983
TA-2637 
Noteikumu projekts "Patentu valdes nolikums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1204
TA-2721 
Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1203
TA-2723 
Noteikumu projekts "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  TA-2691  Par Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  TA-2755  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-993
TA-2620 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma "Jaunaudaros", Tadaiķu pagastā, Durbes novadā, nodošanu Durbes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  TA-2722  Par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 46.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-512
TA-2670 
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-948
TA-2523 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-988
TA-2550 
Noteikumu projekts "Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  TA-2714  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-1063
TA-2685 
Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-1190
TA-2766 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Dabīgā minerālūdens un avota ūdens noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  TA-2762  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  VSS-1066
TA-2777 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  TA-2769  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas 71.sesijā Ženēvā"  Ārlietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.50.  VSS-1251
TA-2794 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.51.  VSS-902
TA-2780 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.52.  VSS-943
TA-2619 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.53.  VSS-1052
TA-2719 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2709  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-823
TA-2242 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis A.Grafs I.Olafsone K.Zariņa I.Liepa M.Limba J.Endziņš A.Skraučs P.Leiškalns A.Leitāne-Šķēle A.Ozols  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-942
TA-2702 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis K.Kinča J.Upeniece K.Kociņš I.Liepa A.Leitāne-Šķēle A.Ozols  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-2707  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs A.Apaņuks B.Logina J.Irbe A.Kārkliņš E.Romanovskis G.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2708  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs A.Apaņuks B.Logina J.Irbe A.Kārkliņš E.Romanovskis G.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1007
TA-2640 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)   M.Simanoviča  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-818
TA-2790 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Dulevska D.Ķezbere A.Ķēniņš I.Belte M.Skujiņš S.Ņesterovs R.Putnis I.Dzenīte A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-1228
TA-2792 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Dulevska A.Ķēniņš A.Pauliņš R.Putnis D.Mjartāns U.Lavrinovičš I.Dzenīte A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2804  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)(iekļauts papildus) Likumprojekts "Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits D.Ziediņa I.Maļina-Tabūne A.Gendele A.Maldups I.Raugze   Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-2802  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits D.Lagzdiņa A.Leitāne-Šķēle D.Ziediņa I.Maļina-Tabūne A.Gendele R.Ziders A.Maldups I.Raugze   Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-487
TA-1599 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Rudzīte O.Karčevskis M.Stirāns S.Semjonovs J.Hermanis N.N.Krūzītis R.Ziders J.Endziņš D.Pečate R.Ziders K.Godiņš D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-852
TA-2805 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Rudzīte J.Endziņš D.Pečate O.Karčevskis M.Stirāns S.Semjonovs J.Hermanis G.Poris R.Ziders K.Godiņš D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-626
TA-2684 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Plāna projekts "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde  E.Papule A.Joma  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-819
TA-2475 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.    (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā "Mērķarhitektūra v.1.0""    K.Gerhards  E.Šadris B.Kņigins   

Izskatīts MK un atlikts

4.4.  VSS-17
TA-1481 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) (2014.) Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts  Iekšlietu ministrija  U.Augulis  J.Bekmanis L.Ruškule   Izskatīts MK un atlikts 
V. Informācija
5.1.  VSS-19
TA-1725 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis     Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-2668  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.51 56.§ 2. un 3.punktā uzdotā uzdevuma atcelšanu"  Ārlietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2699  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda cilvēkresursiem un uzraudzības mehānismiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards S.Ozola A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2743  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta finansējuma mērķa maiņu, nodrošinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un ilgtspējas nozīmīgu faktoru–tautas tērpa darināšanu un valkāšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Leitāne-Šķēle S.Pujāte   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2509  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2014.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2687  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls A.Lapiņš U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-802
TA-2301 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)   E.Beļskis I.Smirnova  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-915
TA-2683 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu un datu labošanas termiņu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-576
TA-2393 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2781  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai datu apmaiņas risinājumu izveidei, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" īstenošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Celmiņa A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 

Izskatīts MK sēdē

VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  SAN-1866
 
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu Latvijas pašvaldībās)  Pašvaldību savienība Latvijas  U.Augulis     
6.2.  TA-2059  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos)  Tiesībsargs  D.Melbārde  G.Catlaks  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2779  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 22.oktobra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2112   Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)   D.Merirands A.Novikova J.Teteris A.Lukstiņš I.Paeglītis R.Nīmanis   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2813  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2015.gada 16.decembra Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  D.Ozola D.Vilkaste D.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2819  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2015.gada 17.-18.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Reirs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2830  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai – Enerģētikas savienības stāvoklis"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Apaņuks J.Zakovics   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2748  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2778  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Pārresoru koordinācijas centra sagatavotā informatīvā ziņojuma "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai" 5.pielikuma "Turpmākās rīcības plānojums" 2., 10. un 11.punktā ietverto ieteikumu finansiālajiem un tiesiskajiem riskiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2800  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu centralizēto pārcelšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore J.Vaskāns R.Bērziņš K.Timpars V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2817  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2015.gadā veiktajiem pasākumiem valsts parāda apkalpošanas izdevumu optimizācijai vidējā termiņā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  K.Āboliņš J.Jalovecka   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2015-394-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)    D.Melbārde     

Izskatīts MK sēdē

9.2.  TA-2797  (iekļauts papildus)   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  2015-59-s,  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta)    J.Reirs