Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 15.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 11.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 15.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1168
TA-346 
Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1167
TA-350 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-109
TA-341 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-386  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  M.Auders K.Soms L.Tumaņana M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-441  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1210
TA-387 
Likumprojekts "Muitas likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1211
TA-399 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-434  Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1
TA-320 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas funkcionēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-768
TA-322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1325
TA-282 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-8
TA-361 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumu Nr.797 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1239
TA-419 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1037
TA-316 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Daugavgrīvas šosejā 1C, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-83
TA-331 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-345  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1326
TA-193 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Amatas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1327
TA-194 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1328
TA-195 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ķeipenes pagastā"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1329
TA-196 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Limbažu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1330
TA-197 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Madlienas pagastā"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1331
TA-201 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Neretas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1332
TA-202 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ozolnieku novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1334
TA-204 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Riebiņu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1335
TA-205 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1336
TA-206 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1337
TA-208 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1338
TA-209 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Stopiņu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1339
TA-210 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Taurupes pagastā"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1340
TA-211 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecpiebalgas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1341
TA-212 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļakas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1342
TA-213 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētā"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1343
TA-214 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils novada Piltenes pilsētā"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1344
TA-215 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā"  Tieslietu ministrija  R.Bergmanis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-392  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2016.gada 15.-17.aprīlī"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-480  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-225
TA-422 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-66
TA-432 
Rīkojuma projekts "Par valdības pārstāvju apstiprināšanu Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē"   Ministru prezidents  J.Dūklavs (MP)  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-473  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-469  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes vēstules projekts Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas un okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides atbalstītājiem   Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-516  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0120  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-517  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2016.gada 17.-18.marta sanāksmei   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-917  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420203015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Ašeradens  R.Šņuka O.Bogdanova I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-433  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbības nodrošināšanu ar Amerikas Savienoto Valstu pētniecības organizāciju Potomac Foundation 2016.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Puriņš D.Baranova  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-490  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola     

Izskatīts MK sēdē