Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 31.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 5.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-160
TA-584 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-605  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-18
TA-541 
Noteikumu projekts "Finansējuma piešķiršanas noteikumi par līdzdalību patērētāju strīdu risināšanā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1170
TA-539 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1288
TA-329 
Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-561  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem Ziemeļu Investīcijas bankā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-72
TA-540 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-91
TA-496 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-116
TA-477 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stāmerienas ielā, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-817
TA-187 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-567  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""   Labklājības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-566  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Labklājības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-565  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas""   Labklājības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-564  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""   Labklājības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1237
TA-351 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.185 "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1031
TA-366 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.17.  VSS-74
TA-452 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-75
TA-450 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-634  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-627  Rīkojuma projekts "Par Daigu Avdejanovu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Avdejanova  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-17
TA-1481 
(atbalstīts MKK) (2014.) Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Bekmanis A.Leitāne- Šķēle   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-19
TA-1725 
(2014.) Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Leitāne- Šķēle   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-562  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa J.Kloviņš  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-76
TA-501 
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Igaunijas un Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-373  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par vienlīdzības principa īstenošanu, nosakot pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti)  Tiesībsargs  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-318  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par tiesībsarga pētījumu "Latvijas valsts garantētā "medicīniskās palīdzības minimuma" atbilstība cilvēktiesību standartiem")  Tiesībsargs  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-640  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2016.gada 10.-11.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-654  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 11.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-644  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  N.Gaigals E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-645  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.216/2008 atcelšanu"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Simanoviča A.Ļubļina- Goldmane M.Gorodcovs E.Šimiņa- Neverovska   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-649  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 11.-12.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-621  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2420  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 28.decembra blakus lēmumu civillietā Nr.C30504912  LR Augstākā tiesa  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-493  Informatīvais ziņojums "Par sasniegtajiem rezultātiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa spējas uzlabošanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Ķēniņš  Izskatīts MK sēdē 
9.2.    Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 13.punkta izpildi    R.Bergmanis R.Kozlovskis J.Maizītis      

Izskatīts MK sēdē

9.3.  2016-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē