Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 23.maija ārkārtas sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 19.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 23.maijā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-1026  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2016.gada 24.maija Euro grupas un 2016.gada 25.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka D.Kļuškina L.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē