Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 27.jūnija ārkārtas sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 22.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 27.jūnijā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-1324  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2016.gada 28.-29.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē