Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 22.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 28.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-427
TA-1209 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-270
TA-1214 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-202
TA-853 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-143
TA-1161 
Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesniegumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-178
TA-1179 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-30
TA-1163 
Noteikumu projekts "Informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtība Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildība un Eiropas profesionālās kartes izdošanas un anulēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-31
TA-1194 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1185  Par Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas izvērtēšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa vai maksas diferencēšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-330
TA-1152 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-285
TA-1004 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-125
TA-1138 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1285
TA-1231 
Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes nolikums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1229  Rīkojuma projekts "Par Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja un locekļu iecelšanu amatā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-169
TA-1090 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-238
TA-1110 
Noteikumu projekts "Valsts vides dienesta lēmumu par atļauju ievest atkritumus reģenerācijai un lēmumu par atkritumu ievešanas aizliegumu pieņemšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-196
TA-1114 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija noteikumos Nr.409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1290  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2016.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1303  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  E.Rītiņa K.Zariņa D.Aleksandrova D.Pelēkā S.Ozola I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1223
TA-1268 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanu un verificētās bruto masas noteikšanu, paziņošanu un kontroli"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1305  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-140
TA-991 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Afganistānas Islāma republikai" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Afganistānas Islāma republikai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1103  Rīkojuma projekts "Par Zemessardzes komandieri"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1102  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  L.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1080  (saņemts Ekonomikas ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""   Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-1081  (saņemts Ekonomikas ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-1005
TA-956 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Golubevs J.Teteris A.Bērziņš T.Vectirāns A.Apsītis A.Slava A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1193  Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2015.gadu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Strakšas E.Bērziņš D.Aleksandrova A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-224
TA-1104 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)  D.Priede I.Džonsone A.Borovkovs I.Bāra L.Karnīte L.Ansone L.Konopore  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-464
TA-1309 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1300  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēm"   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)  A.Ozols A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1199  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-145
TA-1253 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot pasākumus Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas atbalsta fonda administrētās Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finansētā projektā "PC LAW (Policijas struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1304  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Grantu shēmas "Sākuma kapitāla instruments" ietvaros"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1316  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu valsts atbalsta sniegšanai par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits D.Aleksandrova  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1257  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par mājokļu atbalsta programmas turpmāko darbību"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)  M.Auders E.Valantis J.Krieviņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-1270  Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem noziedzīgiem nodarījumiem"   Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  D.Pelēkā E.Ceipe  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1255  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-1230  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1326  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par saprašanās memorandu starp Ziemeļatlantijas līguma organizāciju (NATO), ko pārstāv NATO ģenerālsekretāra palīgs jauno drošības problēmu jautājumos, kiberaizsardzības vadības padomes (CDMB) priekšsēdētājs un Latvijas Republikas valdība, ko pārstāv Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, par sadarbību kiberaizsardzības jomā (CD)"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  2016-157-k,    R.Bergmanis     

Izskatīts MK sēdē