Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00) (š.g. 19.jūlijā Ministru kabineta sēde nenotiks)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 14.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 15.jūlijā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-199
TA-1436 
Noteikumu projekts "Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-59
TA-1403 
Noteikumu projekts "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-121
TA-940 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1358
TA-1058 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-936
TA-1171 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-104
TA-1332 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-474
TA-1384 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-475
TA-1431 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-190
TA-1105 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Garnizona ielā 10, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-444
TA-1278 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-117
TA-1293 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Palasta ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1442  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-384
TA-1313 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa tīklā piemērojamo darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipu noteikumi"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-468
TA-1452 
Noteikumu projekts "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-345
TA-1191 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-260
TA-1259 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-338
TA-1286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.641 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-360
TA-1147 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Tukuma novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-361
TA-1148 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada Vangažu pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1475  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-436
TA-1167 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-620
TA-1498 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-398
TA-1299 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-486
TA-1249 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-487
TA-1298 
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-539
TA-1509 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1494  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2016.gadā un bāzes izdevumu pārdali"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-314
TA-1344 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Dundure E.Šadris N.Grīnbergs I.Komisare L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1460  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs I.Komisare L.Šulca I.Dundure A.Mičule I.Vanaga I.Priževoite A.Melle  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1447  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule L.Buceniece I.Komisare L.Šulca I.Liepa I.Dundure I.Pavloviča I.Šusta M.Jansone A.Veidemanis M.Langrāts I.Vanaga I.Priževoite A.Melle  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1446  Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule L.Buceniece M.Jansone I.Komisare L.Šulca I.Dundure I.Liepa I.Pavloviča I.Šusta A.Veidemanis M.Langrāts I.Vanaga I.Priževoite A.Melle  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1454  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Komisare L.Šulca I.Dundure I.Liepa E.Papule L.Buceniece I.Pavloviča I.Šusta M.Jansone A.Veidemanis M.Langrāts I.Vanaga I.Priževoite A.Melle  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1457  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Komisare L.Šulca I.Dundure E.Papule L.Buceniece I.Pavloviča I.Šusta M.Jansone A.Veidemanis M.Langrāts I.Vanaga I.Priževoite A.Melle  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1504  Noteikumu projekts "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  J.Gaigals I.Upeniece I.Ķelle J.Simanovska E.Jēkabsons K.Vērpe A.Melle I.Komisare L.Šulca I.Vanaga I.Priževoite I.Juhņēviča I.Bremze A.Mūrnieks I.Bērziņa E.Kleinhofa- Prūse J.Rožkalns  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1491  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""   Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Komisare L.Šulca A.Melle I.Vanaga I.Priževoite   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1483  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.135 "Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs""   Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)  A.Melle I.Vanaga I.Priževoite  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1392  Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūniju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris I.Dzenīte S.Ševčenko A.Krūmiņa I.Liepa E.Bistere S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-222
TA-773 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1385  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2011.-2016.gadam īstenošanu"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)  D.Bankoviča  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1508  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par rekomendācijām Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē "Astana Expo 2017""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)  J.Endziņš R.Grikmane  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-131
TA-1373 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere E.Šadris N.Grīnbergs I.Dundure L.Meņģelsone J.Vjakse  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-81
TA-1397 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule I.Šusta I.Dundure L.Meņģelsone J.Vjakse  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-241
TA-1396 
Noteikumu projekts "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule I.Šusta I.Dundure L.Meņģelsone J.Vjakse  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1227  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokolu)  Tiesībsargs  Dz.Rasnačs  K.Kuprijanova  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1267  (jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvniecību)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1517  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 24.-25.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1492  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0400   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1493  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0399   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1496  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0398   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1490  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0402   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa A.Zitcere D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1499  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.016/0401  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Zommere D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1497  Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1506  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 22.jūlija sanāksmē izskatāmo jautājumu  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1511  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0397  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte L.Duntava D.Brūklītis   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2016-229-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Čamans un Timofejeva pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce E.E.Plaksins M.Riekstiņš   

Izskatīts MK sēdē