Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 26.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  23.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS  SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 26.septembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-2086  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības ārkārtas Vides ministru padomes 2016.gada 30.septembra sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse I.Stepiņa A.Vanaga T.Paronjana  Izskatīts MK sēdē