Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.12.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  28.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 29.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
1.1.  TA-2015  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Šņucins J.Salmiņa T.Trenko O.Geitus-Eitvina K.Solovjovs E.Dobulāne E.Kuzma A.Leitāne-Šķēle G.Āboltiņš- Āboliņš N.Grinbergs E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka J.Spiridonovs D.Aleksandrova I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-231
TA-2110 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča K.Voiniča E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka J.Spiridonovs U.Bisenieks I.Olafsone P.Leiškalns I.Birzniece  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-230
TA-2111 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča K.Voiniča E.Kuzma A.Leitāne-Šķēle E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka J.Spiridonovs D.Aleksandrova U.Bisenieks I.Birzniece  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-232
TA-2114 
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča K.Voiniča E.Kuzma E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka J.Spiridonovs U.Bisenieks I.Birzniece  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2118  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Lukšo A.Priede E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2115  Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse A.Leitāne-Šķēle E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka D.Aleksandrova  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  SAN-1450
 
Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 1.§) "Par Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka I.Olafsone  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
1.8.  TA-2139  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms J.Novicka A.Bērziņš E.Rītiņa K.Zariņa T.Trubača E.Turka J.Muižniece A.Kaļāne P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2140  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2141  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Šņucins J.Salmiņa M.Valdmane E.Valantis E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka J.Spiridonovs A.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2147  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča R.Auziņš K.Solovjovs I.Bindemane V.Šeļmanovs-Plešs A.Zondaka D.Bankoviča E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka J.Spiridonovs I.Apsīte U.Bisenieks D.Valdmanis I.Olafsone  Izskatīts MK un atlikts 
1.12.  TA-2142  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča R.Auziņš K.Solovjovs V.Šeļmanovs-Plešs A.Zondaka D.Bankoviča I.Bindemane E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka I.Apsīte U.Bisenieks D.Valdmanis  Izskatīts MK un atlikts 
1.13.  TA-2143  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča R.Auziņš K.Solovjovs V.Šeļmanovs-Plešs A.Zondaka D.Bankoviča I.Bindemane E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka J.Spiridonovs I.Apsīte U.Bisenieks D.Valdmanis  Izskatīts MK un atlikts 
1.14.  TA-2144  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2145  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2146  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Kontu reģistra likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere L.Kļaviņa L.Marnauza S.Garanča E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2150  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2016.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule M.Kosareva L.Buceniece I.Pavloviča I.Dundure E.Rītiņa K.Zariņa E.Turka A.Trokša  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2149  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča   Izskatīts MK sēdē