Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 7.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 11.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-1994  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.50 39.§) "Par Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam"" 5. un 6.punkta izpildi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2023  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-807
TA-2009 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-749
TA-2058 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-730
TA-1961 
Rīkojuma projekts "Par būvju īpašuma "Ceri", Mārupes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-515
TA-2036 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-645
TA-2041 
Noteikumu projekts "Brīvprātīgas vienošanās par energoefektivitātes uzlabošanu noslēgšanas un pārraudzīšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-760
TA-2035 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-588
TA-1871 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2033  Par Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 3.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-513
TA-1942 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-726
TA-1932 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietas reģistrāciju""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-765
TA-2045 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.902 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2049  Rīkojuma projekts "Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku rīcības komiteju"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1547  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-806
TA-1963 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-483
TA-2043 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-604
TA-1911 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-732
TA-2047 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšanu pārvadājumiem pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-711
TA-1973 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.505 "Civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-770
TA-1888 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-768
TA-1889 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-707
TA-1815 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži posma 9,0.–18.9.km pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-731
TA-1975 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-751
TA-1976 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-798
TA-2062 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-799
TA-1965 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-710
TA-1974 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2046  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-805
TA-2052 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta rīkojumā Nr.427 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-261
TA-1423 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-795
TA-2034 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-675
TA-1990 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.346 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-401
TA-1852 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-493
TA-1972 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kocēnu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-259
TA-2029 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-724
TA-1874 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Dzelzceļa ielā 5, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-630
TA-1902 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 5A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2073  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-868
TA-2169 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2183  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-102
TA-1912 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2221  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-2205  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2175  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""   Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-2216  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības un zinātnes jomā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-2219  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-2166  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  TA-1125  Informatīvais ziņojums "Par valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu"  Veselības ministrija  A.Čakša  P.Leiškalns   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2107  Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu"   Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis P.Leiškalns   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-665
TA-1960 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par zemes vienību daļu atsavināšanu Mārupes novadā Zemessardzes bataljona bāzes attīstībai un paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2148  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2165  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai bērniem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm vai Šveices"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2185  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" revitalizējamo teritoriju attīstības stratēģijām"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2234  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 13.-14.oktobra sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2239  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 13.oktobra sanāksmei  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2245  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 17.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Sniedze R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2253  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 18.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece I.Stepiņa I.Kiukucāne   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2248  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 13.-14.oktobra sanāksmei   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2250  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2016.gada 17.oktobra sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse A.Ozols K.Sirmā T.Paronjana  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2154  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"   Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  J.Plūme I.Šņucins G.Medne I.Komisare A.Andreičika V.Gurkovska I.Aužele J.Salmiņa   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2168  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16//I/001 "Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās" atbalsta pakalpojumi" nolikuma saskaņošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Bokta A.Lukašinskis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2238  Ierobežotas pieejamības informācija  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2117  Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaisti iespējamo valsts apdraudējuma situāciju pārvarēšanas plānošanā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Pētersone- Godmane R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2199  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par airBaltic stratēģiskā investora piesaistes procesu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Ozoliņš Dž.Innusa N.S.Bulmanis K.Briškens K.Āboliņš M.Gauss V.Jakovļevs I.Pētersone- Godmane   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2202  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par SIA "KPMG Baltics" veiktās AS "Air Baltic Corporation" padziļinātās izpētes rezultātiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Ozoliņš I.Pētersone- Godmane J.Māsāne-Ose I.Reinfelde Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē