Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 10.novembra ārkārtas sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 8.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 10.novembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
0.1.  TA-2435  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
1.1.  VSS-559
TA-1805 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Kultūras ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Strautiņa S.Grava I.Ķibilde V.Casno K.Vītola A.Krustiņš J.Krastiņa D.Robežniece A.Kaļāne K.Bāra J.Salmiņa M.Valdmane I.Kārkliņa J.Meļķe D.Baiža A.Jermacāns J.Muižniece B.Vīlipa J.Endziņš K.Zariņa A.Pastare J.Loze E.Rītiņa I.Runča R.Auziņš K.Voiniča I.Bindemane A.Lībenzons G.Pužule E.Filippovs P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1809  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par ostām" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1868  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Tieslietu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-779
TA-1917 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Zemes ierīcības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Tieslietu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-781
TA-1919 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Tieslietu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1925  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Tieslietu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1979  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Maldups A.Cvetkovs  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1956  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Labklājības ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1964  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Tieslietu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2005  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  O.Geitus- Eitvina B.Fromane E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2083  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zeps J.Bernāts M.Belova L.Treimane R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2098  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Muitas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2050  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Vilnītis  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2088  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2089  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Vilnītis  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1978  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Karlapa G.Vilnītis T.Vectirāns A.Novikova J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2115  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Krūms D.Maldutis A.Daukste  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1959  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Labklājības ministrija  D.Reizniece- Ozola  K.Zonberga G.Vilnītis  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1949  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Iekšlietu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1950  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Iekšlietu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Ābele G.Vilnītis  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2080  Priekšlikumi likumprojekta ""Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Vilnītis  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2093  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Tieslietu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-545
TA-2103 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Vectirāns A.Novikova J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2104  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Karlapa G.Vilnītis T.Vectirāns A.Novikova J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2015  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  O.Geitus- Eitvina B.Fromane  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-230
TA-2111 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-232
TA-2114 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2139  Priekšlikumi likumprojekta "Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  K.Soms K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2146  Priekšlikumi likumprojekta "Kontu reģistra likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Brazovskis A.Ģirne D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2149  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Vilnītis T.Vectirāns A.Novikova J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2099  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Vilnītis J.Patmalnieks Dz.Kauliņš K.Ločmelis   Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2101  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Dundure I.Juhņēviča R.Kārkliņš D.Bīlmanis I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2142  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2143  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2192  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Apsardzes darbības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Iekšlietu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Melkers  Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2246  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2247  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme L.Kļaviņa I.Šņucins N.Sakss J.Šints T.Trubača D.Gulbe I.Komisāre J.Platais M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2490  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts galvoto aizdevumu biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" pārkreditāciju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  K.Āboliņš J.Pone E.Severs A.Āboliņš   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2493  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto līdzekļu pārdali un ar to saistītā ietekme uz 2017.gada valsts budžeta programmu 09.00.00 "Sports", lai nodrošinātu valsts funkciju sporta nozarē izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis J.Savickis M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2495  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis J.Savickis   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2496  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra"Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis J.Savickis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2497  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2426  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" pabeigšanas finansēšanu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Lapiņš V.Līkosts E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-2432  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanas riskiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2483  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0656  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē