Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra ārkārtas sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 9.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 14.novembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-2526  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 21.-22.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Vahere- Abražune A.Riba  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2478  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 21.-22.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2525  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmi 2016.gada 18.novembrī"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Muceniece  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2527  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2016.gada 14. un 15.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  R.Heniņš  Izskatīts MK sēdē