Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  16.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 22.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-29
TA-1348 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2482  Par Ministru kabineta 2016.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 3.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-929
TA-2464 
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja budžetā, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas budžetā, Koalīcijas par interneta brīvību fondā, Eiropas Demokrātijas fondā, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fondā "Lifeline", UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas budžetā un Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras trasta fondā Irānas kodolprogrammas verifikācijas un uzraudzīšanas pasākumu nodrošināšanai"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2503  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas valdē"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2457  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2016.gada 10.augusta rīkojuma Nr.435 "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-272
TA-2241 
Likumprojekts "Grozījums Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-990
TA-2354 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-900
TA-2289 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-889
TA-2500 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 Baseina ielā 18, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-583
TA-2315 
Noteikumu projekts "Nepreferenciālās preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-824
TA-2383 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas un administrēšanas noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-635
TA-2488 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.164 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-826
TA-2366 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-305
TA-1763 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-914
TA-2365 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-634
TA-2276 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-893
TA-2339 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-825
TA-2277 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-304
TA-2278 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-693
TA-2489 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-916
TA-2420 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-902
TA-2351 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.109 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-294
TA-2406 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2412  Par Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-898
TA-2473 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.februāra rīkojumā Nr.117 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2513  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.476 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-210
TA-2172 
Noteikumu projekts "Kārtība, kāda veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-573
TA-2257 
Noteikumu projekts "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-906
TA-2312 
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-907
TA-2311 
Rīkojuma projekts "Par Garkalnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-880
TA-2342 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-878
TA-2479 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 Umurga-Cēsis-Līvi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-962
TA-2480 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-904
TA-2447 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-875
TA-2486 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2520  Rīkojuma projekts "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-874
TA-2319 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Nākotnes ielā 16, Stendē, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-933
TA-2337 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2374  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2409  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-998
TA-2536 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksu Eiropas Savienības Trasta fondā Kolumbijai"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2484  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-2535  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2544  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai" un rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2424  Rīkojuma projekts "Par Ilonu Kronbergu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Kronberga  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1219
TA-1946 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Kāpostiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-823
TA-2442 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību parakstīšanu"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2454  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 32.§) "Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0"" 2.punkta izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis U.Bisenieks G.Krasovskis E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2507  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2016.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Vrubļevskis  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2251  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par nepilngadīgo ārzemnieku bez likumisko pārstāvju pavadības tiesību nodrošināšanu)  Tiesībsargs  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2330  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts tiesībsargam (par nabadzības risku valstī)  Tiesībsargs  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2529  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2562  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa G.Arāja I.Jēkabsone  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2566  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 28.-29.novembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Zakovics  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2567  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru sanāksmi 2016.gada 28.novembrī"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  Z.Rožkalne M.Siliņa   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2293  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par privatizācijas objekta pirkuma maksas atmaksāšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2476  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2258  Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.539 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"" atbilstību Satversmes 111. un 115.pantam)  Tiesībsargs  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2569  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 29.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0214   Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)  V.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2550  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2016-345-s,    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē