Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 23.marta ārkārtas sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.9.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 16.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 23.martā
plkst. 09:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
1.1.  TA-428  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača A.Baumanis J.Šints I.Vanaga B.Vīlipa A.Pildegovičs A.Vanaga E.Palma- Jansone G.Keiša A.Jermacāns E.Turka I.Bule B.Zakevica  Izskatīts MK sēdē 
II. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
2.1.  TA-491  Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare D.Gulbe J.Šints T.Trubača A.Baumanis I.Vanaga B.Vīlipa A.Pildegovičs A.Vanaga E.Palma- Jansone G.Keiša A.Jermacāns E.Turka I.Bule B.Zakevica M.Kosareva A.Veidemanis E.Severs Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē