Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 22.maija ārkārtas sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  18.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 22.maijā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
1.1.  TA-1045  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2017.gada 22.maija Euro grupas un 2017.gada 23.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  G.Sterinoviča D.Kļuškina R.Auziņš A.Pildegovičs A.Birums   Izskatīts MK sēdē