Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 8.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 13.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-506
TA-1196 
Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-454
TA-1077 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-347
TA-1067 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Pagaidu nolīgumu ceļā uz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi, no otras puses""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-348
TA-1068 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-350
TA-1069 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-351
TA-1070 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-349
TA-1071 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1149  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1060
TA-1117 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-235
TA-1066 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-366
TA-1107 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-367
TA-1095 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-252
TA-1014 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-443
TA-1094 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-273
TA-1027 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1025  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1127  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-400
TA-1112 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-262
TA-1002 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1143  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.629 "Par koncepciju "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā"""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-258
TA-1091 
Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-280
TA-1105 
Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"  Labklājības ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-420
TA-1126 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"  Labklājības ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-405
TA-1111 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"  Labklājības ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1134  Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-215
TA-853 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1222
TA-874 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-464
TA-1193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-1064  Rīkojuma projekts "Par finansējuma pārdali Tieslietu ministrijai no valsts budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 07.00.00 "Tiesu spriedumu izpilde""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-322
TA-1084 
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-975
TA-1037 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1096
TA-1038 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-39
TA-1039 
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-419
TA-1043 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-471
TA-1049 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-265
TA-1050 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-437
TA-1074 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-438
TA-1075 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.127 "Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-439
TA-1076 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.145 "Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-159
TA-1102 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-161
TA-1103 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  TA-1228  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  TA-1229  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  TA-1210  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-969  (jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte I.Eglītis S.Ābrama A.Apsītis A.Grafs I.Peipiņa  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-746
TA-789 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  P.Markēvičs T.Meisītis L.Batalauska S.Līce V.Paulauska V.Upīte D.Vītoliņa R.Lūsveris M.Zjurikova D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1226  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Skaidrīti Ābramu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  S.Ābrama  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  VSS-309
TA-1035 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa D.Buse K.Markovskis V.Neija  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-308
TA-898 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne I.Avotiņa S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-394
TA-1120 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa D.Buse K.Markovskis V.Neija  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-395
TA-1121 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa D.Buse K.Markovskis V.Neija I.Valtiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1222  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  J.Butņicka E.Bistere V.Valainis E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-447
TA-1168 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma II:dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu atbalstam" ietvaros"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-167
TA-1093 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Lapiņš P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1254  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2017.gada 19.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1259  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 20.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1269  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 15.-16.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos"  Labklājības ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1159  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomiskajām interesēm Apvienotajā Karalistē, tai skaitā investīciju piesaistē un investīciju projektu īstenošanā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece R.Ādamsons R.Virsis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1142  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2016.gadā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  K.Āboliņš J.Rozenbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-846  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-11-03  Satversmes tiesa  K.Šadurskis  E.Papule R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1157  Informatīvais ziņojums "Par pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu nodrošināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  P.Markēvičs A.Lubāns I.Vagele N.Sakss D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1201  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1206  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 7.sadaļā Intelektuālā īpašuma tiesības, 29.sadaļā Muitas savienība un 30.sadaļā Ārējās attiecības  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1215  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Kreitus G.Zadraks  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1250  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2017.gada 16.jūnija sanāksmei   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1256  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par 2017.gada 15.jūnija Euro grupas un 2017.gada 16.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa Č.Gržibovskis S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1263  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 19.jūnija sanāksmi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Engelbrehta R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1270  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumiem "Ilgtspējīga Eiropas nākotne: ES atbilde Dienaskārtībai 2030 ilgtspējīgai attīstībai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Sīmane  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2017-190-s,    R.Bergmanis     

Izskatīts MK sēdē