Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes darba kārtība (Ministru kabineta 1.augusta sēde nenotiks)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 25.jūlijā
plkst. 12:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-168
TA-1264 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-169
TA-1265 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-516
TA-1320 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-398
TA-1411 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-383
TA-1499 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-542
TA-1434 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-584
TA-1463 
Noteikumu projekts "Muitas procedūras–tranzīts–piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-492
TA-1387 
Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1235
TA-1321 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-618
TA-1430 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumos Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-327
TA-1373 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-326
TA-1378 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-586
TA-1386 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-626
TA-1471 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-101
TA-1460 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-995
TA-1432 
(skatīts MKK) (2016.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"  Satiksmes ministrija  A.Čakša (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-242
TA-1402 
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-243
TA-1404 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-572
TA-1435 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1483  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-174
TA-1431 
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-495
TA-1478 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1539  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-873
TA-23 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.25.  TA-1564  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1565  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-583
TA-1518 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-590
TA-1519 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-591
TA-1520 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-592
TA-1521 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1580  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Agnesei Žīgurei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-34
TA-1251 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1560  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja uzdevumu izpildes nodrošināšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-945  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par veselības aprūpes sistēmas reformu"  Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis K.Kļaviņa Ā.Kasparāns P.Leiškalns I.Kiukucāne I.Olafsone V.Buraka  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1523  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2016.gadā"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1391  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1432  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas metodes–mediācijas–ieviešanas gaita un rezultāti"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1426  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par iesnieguma par laulības noslēgšanu elektronisku iesniegšanu dzimtsarakstu nodaļā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1248  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Birne A.Jacino M.Jurušs J.Endziņš E.Rītiņa I.Peipiņa J.Salmiņa E.Šēfere R.Auziņš K.Grauss D.Robežniece S.Āmare-Pilka A.Kaļāne I.Dzenīte P.Leiškalns I.Kiukucāne I.Olafsone V.Buraka S.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1247  Priekšlikumi likumprojekta "Atbalsta likums nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1218  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1203  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1266  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1223  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1176  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1204  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1245  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1249  Priekšlikumi likumprojekta "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-430
TA-1186 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1503  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2016.gadā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1547  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju izšķirošas ietekmes iegūšanai nacionālajai drošībai nozīmīgās komercsabiedrībās"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme K.Lore H.Skarbnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1567  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar būvniecības projektu "Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija"" un rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma un citu saistīto izdevumu segšanai"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Ermane U.Kiršteins A.Lapiņš L.Kokorēviča  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1513  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1558  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Silkāne un 5 citi iesniegumi pret Latviju"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1559  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Oderovs pret Latviju"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  2017-240-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) .    R.Kozlovskis (AM)     

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2017-247-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Bože pret Latviju"    R.Kozlovskis (AM)  K.Līce    

Izskatīts MK sēdē

7.6.  2017-235-s,    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

7.7.  2017-236-s,  Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"    R.Bergmanis  I.Skrastiņš   

Izskatīts MK sēdē