Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta ārkārtas sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  24.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 28.augustā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
1.1.  TA-1769  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača A.Baumanis D.Gulbe J.Šints B.Vīlipa E.Palma- Jansone A.Vanaga I.Kārkliņa I.Bule L.Kļaviņa I.Jaunzeme I.Aleksandroviča Z.Dziļuma M.Kosareva, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē