Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  8.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 13.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-8
TA-249 
Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  TA-236  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa rīkojuma Nr.264 "Par Pagaidu nolīgumu, pirms noslēdz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-361  Likumprojekts "Grozījumi "Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-91
TA-387 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ceļš "Stibri-Norieši"" Ērģemes pagastā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-375  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-30
TA-394 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-438  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  K.Šadurskis (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-48
TA-366 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija  R.Kozlovskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-365  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojumā Nr.65 "Par ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam""  Labklājības ministrija  R.Kozlovskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-364  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 3.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanai 2016.-2017.gadā""  Labklājības ministrija  R.Kozlovskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-398  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.618 "Par koncepciju "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā"""  Labklājības ministrija  R.Kozlovskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1152
TA-376 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-697
TA-169 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.14.  TA-171  (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.15.  VSS-54
TA-282 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  J.Dūklavs (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1294
TA-393 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1202
TA-389 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-93  Par Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-413  Noteikumu projekts "Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-444  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017.gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-82
TA-380 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-441  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-466  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju veikt mežacūku līķu un to blakusproduktu savākšanu, pārstrādi un likvidēšanu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1309
TA-470 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-468  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1134
TA-2814 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu, to izsniegšanas un reģistrācijas kārtību"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-1111
TA-373 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Kozlovskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-496  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1257
TA-352 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem institūciju sadarbības jautājumu risināšanai, administratīvo datu avotu pilnveidošanai un administratīvā sloga mazināšanai oficiālās statistikas nodrošināšanā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Žīgure I.Skujeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-401  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne I.Ziepniece  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-112
TA-407 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)  S.Cakuls I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-492  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 20.marta sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece M.Klīve I.Ķīse   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-281  Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles veikto lietderības revīziju "Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums")  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača N.Sakss V.Gurkovska L.Lazdāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-160  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par iespējamo nelikumīgo celtniecību Pāvilostas pagasta teritorijā)  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  Dz.Rasnačs (VARAM)  L.Rituma J.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-484  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2018.gada 12.marta Euro grupas un 2018.gada 13.marta Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Trupovnieks G.Sterinoviča O.Bogdanova I.Runča L.Rozenbaums E.Pentjuša  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-479  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 25.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0484  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere E.Šķibele   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-480  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 25.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0482 un Nr.2017/0483  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere E.Šķibele   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-486  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 15.marta sanāksmei   Labklājības ministrija  R.Kozlovskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-487  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups E.Šimiņa- Neverovska   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-495  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-503  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 19.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Veiķeniece R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-412  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-475  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs A.Mitenbergs J.Pone A.Gasjūns   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2018-59-s (2015.),  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē