Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 17.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 12.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 17.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-613  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-132
TA-630 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.7 Bērzu ielā 20, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-90
TA-541 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-119
TA-420 
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-117
TA-424 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-116
TA-425 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-89
TA-426 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-87
TA-429 
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-663  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1315
TA-557 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.15 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība"""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-94
TA-560 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vecajā Biķernieku ielā 49, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-126
TA-585 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-118
TA-561 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-98
TA-554 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-68
TA-610 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-127
TA-499 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-162
TA-530 
Rīkojuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas-Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1107
TA-643 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-163
TA-532 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta rīkojumā Nr.451 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-28
TA-576 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-147
TA-647 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta - publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-101
TA-620 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-9
TA-621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-602  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 107.sesijā Ženēvā"   Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1082
TA-571 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-106
TA-633 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-81
TA-651 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-644  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-138
TA-529 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.-2020.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1224
TA-118 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Dārza ielā 7, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1225
TA-606 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ezeru ielā 61–106, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-85
TA-642 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.369 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-52
TA-618 
Noteikumu projekts "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-186
TA-641 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-218
TA-662 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-693  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-158
TA-569 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Biodrošības pasākumu kopuma noteikumi medībās"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-88
TA-509 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-660  Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka amatā ģenerālei I.Spurei"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Spure M.Papsujevičs I.Makārova   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-170
TA-590 
Noteikumu projekts "Deju lielizrādes "Abas malas" maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-133
TA-645 
Likumprojekts "Komercnoslēpuma likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1079
TA-646 
Likumprojekts "Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1268
TA-220 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1204
TA-340 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-732  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2018.gada 22.-23.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-430  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par lobēšanas likuma izstrādes nepieciešamību)  LR Saeimas Juridiskā komisija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1601  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2017.) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par finansējumu autoceļiem)  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  U.Augulis  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-714  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības tiesas lietā C-1/18 Oriola Rīga  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-738  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas neformālajai Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2018.gada 19.aprīļa sanāksmei  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Apaņuks  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-540  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde sadarbībā ar kompetentajām valsts institūcijām veic ar bezpilota gaisa kuģa vai tāda cita veida lidaparāta, kurš nav kvalificējams kā gaisa kuģis, piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu saistīta incidenta apstākļu noskaidrošanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-711  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības iegūšanai "Nord Pool Holding" AS un līdzdalības izbeigšanai "Nord Pool" AS"   Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  Z.Mūrniece G.Junghāns  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2018-TA-3s,  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes protokola Nr.7 39.§ "Par Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"    R.Bergmanis     
Jautājuma izskatīšana atlikta
7.2.  2018-TA-6k,  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta)    R.Kozlovskis (ĀM)     
Jautājuma izskatīšana atlikta
7.3.  2018-TA-1s/1,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus)    R.Kozlovskis     
Izskatīts MK sēdē
7.4.  TA-731  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par darba grupu elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens     
Izskatīts MK sēdē
Skatīt protokolu