Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 8.maija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 3.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 8.maijā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-346
TA-743 
Noteikumu projekts "Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1196
TA-664 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1290
TA-722 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-128
TA-721 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-770  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-111
TA-658 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1158
TA-124 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-34
TA-674 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju""  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-196
TA-697 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-767  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-775  Par Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 63.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām invaliditātes noteikšanas sistēmā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1086
TA-741 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-161
TA-498 
Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības pamatprasībām tiesā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-727  Likumprojekts "Grozījums Elektronisko dokumentu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-806  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-49
TA-537 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamās Eiropas Savienības eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-838  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-249
TA-845 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi"   Veselības ministrija  A.Čakša  A.Ušackis K.Pauniņš  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-850  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis O.Geitus-Eitvina B.Fromane A.Upena A.Ugaine J.Endziņš R.Grikmane I.Peipiņa E.Baldzēns I.Liepiņa L.Meņģelsone U.Grenevica  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-848  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Šaicāns Z.Kotāne V.Hitrovs I.Niedrīte  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-857
TA-525 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) (2017.) Konceptuāls ziņojums "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-797  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam izpildi" un rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019.gadam"   Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  L.Kļaviņa A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-849  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 14.maija sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-804  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas lietā C-25/18 Kerr  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-841  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.marta oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2194  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Novikova   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-826  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Jaunas Eiropas Savienības aģentūras – Eiropas Darba iestādes – izveidošana un Latvijas kandidatūras izvirzīšana aģentūras mītnes vietai"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2018-TA-5s,    Dz.Rasnačs     
7.2.  TA-833  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-843  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.4.    (iekļauts papildus)    M.Kučinskis     
Skatīt protokolu