Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  23.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 28.augustā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-257
TA-1525 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1699  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1661  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1605  Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-566
TA-1574 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-183
TA-1614 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-524
TA-1616 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-555
TA-1617 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-615
TA-1668 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-178
TA-1549 
Noteikumu projekts "Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-629
TA-1563 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-541
TA-1630 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-326
TA-1652 
Noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1713  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1719  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-772
TA-1720 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-741
TA-1712 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1733  (īekļauts papildus) Koncepcijas projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda līdzfinansētās programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" koncepcija"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1577  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-322
TA-1624 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Ieroču aprites likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Vītoliņš L.Dombrovska J.Bārs A.Ozols A.Melkers   Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1557  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Bokta K.Siliņš E.Beļskis   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1155
TA-1286 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1642  Rīkojuma projekts "Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"  Labklājības ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1638  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām – atlaišanas pabalstu nodrošināšanai pedagogiem internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Vanaga I.Dundure A.Trokša B.Fricsone M.Langrāts  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1215
TA-1790 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) (2017.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Šķiltere S.Zvidriņa   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-805
TA-1736 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-686
TA-1611 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1676  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par zudumu apmēru noteikšanas kārtību muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-469
TA-1693 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija lēmuma (ES) 2017/899 par 470–790 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Savienībā ieviešanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs D.Ķezbere K.Gavars  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1714  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai hronisko slimību pacientiem stacionārā ārstniecības iestādē finansējuma izpildi un plānotajiem pasākumiem veselības nozares reformu turpināšanai"  Veselības ministrija  A.Čakša  I.Pētersone J.Birks J.Kalējs Ā.Kasparāns V.Lietuvietis   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1730  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2018.gada 3.septembrī neformālajā Eiropas Savienības Jaunatnes ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Riba  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1035  Viedokļa projekts Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par iespējamiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  D.Reizniece- Ozola Dz.Rasnačs  J.Jansons I.Rezevska A.Kaļāne E.Pastars  Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1697  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0201  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1675  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1718  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0204  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1743  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2018.gada 30.-31.augustā  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Veiķeniece  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1763  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0202  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1767  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo aizsardzības ministru sanāksmi 2018.gada 29. un 30.augustā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1301  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par blakus lēmumu administratīvajā lietā SKA-306/2018  Augstākā tiesa  D.Reizniece- Ozola  S.Janvāre A.Fokrota  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2233  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2016.) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420302716   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1689  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par likvidējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1627  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu