Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 4.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  30.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 4.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-653
TA-522 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1715  Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1701  Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaizijas valdību, no otras puses"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-498
TA-1640 
Noteikumu projekts "Konsulārās palīdzības sniegšanas kārtība ārpus Eiropas Savienības"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-575
TA-1671 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.576 "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagastā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-711
TA-1716 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-428
TA-1358 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu formas tērpiem, dienesta pakāpju atšķirības zīmēm un žetoniem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1680  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-580
TA-1633 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-553
TA-1658 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 2A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1696  Par Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 41.§) 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-669
TA-1636 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-718
TA-1646 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "P36" Stradu pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-625
TA-1608 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) un V31 Pievedceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1645  Par Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 38.§) "Likumprojekts "Par Nolīgumu par gaisa transportu starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-546
TA-1651 
Noteikumu projekts "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-702
TA-1649 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2019.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-482
TA-1653 
Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-758
TA-1674 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-651
TA-1618 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-633
TA-1625 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-793
TA-1779 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-746
TA-1785 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1773  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-653
TA-1734 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1740  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1784  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-322
TA-1624 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Ieroču aprites likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Vītoliņš S.Šeiko R.Bērziņš   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1787  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Vanaga I.Avdejeva A.Grīnfelde A.Stankevičs V.A.Krauklis U.Vītoliņš I.Dundure L.Buceniece M.Jansone L.Švirksta M.Kosareva V.Valainis I.Balamovskis M.Langrāts A.Rudzīte L.Šulca R.Kārkliņš A.Kaļāne  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1786  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Vanaga I.Avdejeva A.Grīnfelde I.Dundure L.Buceniece M.Jansone L.Švirksta M.Kosareva M.Langrāts A.Rudzīte R.Kārkliņš  Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  VSS-687
TA-1659 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmākās dalības nodrošināšanu Eiropas Biznesa atbalsta tīklā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-618
TA-1702 
Informatīvais ziņojums "Par iespēju palīdzēt pensijas vecuma iedzīvotājiem zobu protezēšanas jautājumos"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1037
TA-1070 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1808  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2018.gada 10.-11.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1035  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par iespējamiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  D.Reizniece- Ozola Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1778  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4024  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1799  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0203  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  S.Žogota  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1800  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 7.septembra Euro grupas un neformālajā 2018.gada 7.-8.septembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1669  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par attiecināmajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektos pēc 2016.gada 31.marta"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1728  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1776  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1805  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu