Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 9.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 4.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 9.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-831
TA-1902 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumos Nr.436 "Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-832
TA-1903 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-715
TA-1894 
Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-744
TA-1891 
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-314
TA-1890 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-743
TA-1889 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Variometrs" Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-474
TA-1844 
Noteikumu projekts "Atmaksājamās materiālās palīdzības piešķiršanas un atmaksas kārtība"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1208
TA-1812 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-813
TA-1936 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-868
TA-1921 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-841
TA-1975 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2019.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-191
TA-1880 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-790
TA-1883 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-429
TA-1893 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1097
TA-1888 
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1941  Rīkojuma projekts "Par kārtējo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" pamatkapitāla palielināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-847
TA-1916 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-802
TA-1906 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-804
TA-1908 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-721
TA-1913 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-849
TA-1928 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.decembra rīkojumā Nr.748 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-370
TA-1597 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1968  Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1979  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-835
TA-1961 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-704
TA-1801 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-834
TA-1841 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1920  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2017  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2005  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2014  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1905  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ingu Reini"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2018  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2024  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1911  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2048  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes 50.panta formāta 2018.gada 16.oktobra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā S.Silkalna M.Klīve A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2050  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Veiķeniece R.Zālīte S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2052  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija par priekšlikumu "Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027.gadam izveido Digitālās Eiropas programmu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis E.Zvaigzne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2061  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 11.-12.oktobra sanāksmei  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2062  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2063  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2068  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 11.–12.oktobra sanāksmei  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2015  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 12.-14.oktobra Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1995  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta sēdē (prot. Nr.38, 57.§ TA-1544-IP) doto uzdevumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2019  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1909  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2006  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
6.5.      M.Kučinskis  K.Ozoliņš   
Skatīt protokolu