Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 30.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  24.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 30.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2043  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-961
TA-2130 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-734
TA-2178 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2115  Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-782
TA-1984 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-837
TA-2028 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-838
TA-2029 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-839
TA-2030 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-783
TA-2084 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-664
TA-2007 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-349
TA-1122 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-766
TA-1937 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-727
TA-1977 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-528
TA-2022 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.57 "Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-529
TA-2021 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.153 "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-530
TA-2023 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2180  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-854
TA-2107 
Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-742
TA-2070 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.738 "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1826  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu par 2017.gadu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1827  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu par 2018.–2023.gadu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-945
TA-2081 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-781
TA-2091 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-608
TA-2119 
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-606
TA-2117 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-607
TA-2118 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-857
TA-2128 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1049
TA-1980 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-756
TA-2136 
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2153  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0.versija)"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2229  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-821
TA-2025 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-750
TA-2001 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-819
TA-2078 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kaplavas robežpārejas punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-918
TA-2234 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 42.0 versija)"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1028
TA-2215 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Grozījumiem Nr.2 Līgumā par Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariātu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2194  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1966  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-562
TA-2164 
Noteikumu projekts "Adopcijas kārtība"  Labklājības ministrija  J.Reirs  V.Reitere  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2200  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām–pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Dundure V.Keršus L.Buceniece M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-908
TA-2237 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  B.Bašķere  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2203  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2017.gadu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Lukstiņš J.Golubevs M.Krieviņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-685
TA-2172 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  Z.Pūce I.Dundure Z.Vāgnere  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2156  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes noteikšanu Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā (COM(2018) 226"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  S.Rupjā V.Bajārs M.Klīve  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-2105  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums par konceptuālu risinājumu informācijas par bērna dzimšanu apmaiņai starp ārstniecības iestādi un dzimtsarakstu nodaļu  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2173  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "Eiropas elektroniskais rēķins" (e-Invoices CEF Project) īstenošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis U.Bisenieks E.Cīrulis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2012  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par ugunsapsardzības uzlabošanu)   LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2000  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par kolektīvo iesniegumu "Zemei zem daudzdzīvokļu mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā")  LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2230  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferenci"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2231  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr.1316/2013 un (ES) Nr.283/2014"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Strods E.Šimiņa- Neverovska   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2263  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Latvijas digitālās transformācijas izvērtējumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  J.Glazkovs L.Gintere   
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2170  Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs   
6.2.  2018-TA-10s,  (iekļauts papildus)    R.Kozlovskis     
6.3.  2018-TA-11s,  (iekļauts papildus)    Dz.Rasnačs     
Skatīt protokolu