Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 21.novembra sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 14.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 21.novembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-642
TA-2291 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-126
TA-2354 
Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2356  Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra instrukcijas Nr.1 "Ierēdņa uzvedības principi" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-760
TA-2224 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 10.aprīļa rīkojuma Nr.118 "Par vienotu pamatdarbalaiku valsts pārvaldes iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-472
TA-1473 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-443
TA-1860 
Noteikumu projekts "Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-989
TA-135 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-993
TA-136 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-987
TA-137 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-992
TA-138 
Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-994
TA-140 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-984
TA-141 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-991
TA-142 
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-986
TA-143 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-988
TA-927 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-985
TA-279 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-427
TA-1694 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņu dienesta pakāpēm"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-624
TA-1729 
(2017.) Noteikumu projekts "Preču iznīcināšanas un atteikšanās no precēm par labu valstij piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-916
TA-2279 
Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-665
TA-2255 
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-995
TA-2220 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vāveres ielā 3A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-996
TA-2221 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepu alejā 1D, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1017
TA-2223 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 8A, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-237
TA-2183 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-753
TA-2222 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1022
TA-2330 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2362  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-745
TA-2290 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-390
TA-2280 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2340  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-771
TA-2056 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-27
TA-1338 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1334  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-970
TA-2249 
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "A9", "P116" un "P117 Skrunda-Aizpute", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-795
TA-2254 
Rīkojuma projekts "Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rehabilitācijas centrs Tērvete A", Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-971
TA-2257 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2281  Saeimas lēmumprojekts "Par Eiropas Savienības Padomes 2018.gada 13.jūlija lēmumu 2018/994, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976.gada 20.septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-648
TA-2089 
Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-869
TA-2140 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-113
TA-2314 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" stratēģisko mērķi"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-921
TA-2201 
Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2388  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2367  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1004
TA-2387 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Rīgas 1.medicīnas koledžas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs T.Baumanis D.Freidenfelds A.Cerbere I.Mieze  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1005
TA-2386 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs T.Juhna A.Zeps D.Freidenfelds   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-994
TA-2372 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2018.-2023.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Lapiņš I.Bērziņa I.Muižnieks B.Broka G.Latkovskis I.Mežiņa- Mamajeva D.Šmits M.Adamane  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2431  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.369 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2432  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa rīkojumā Nr.164 "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2306  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta projekta "Nodokļu informācijas pakalpojuma modernizācija" izpildes gaitu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  Z.Siliņa I.Kolosovska V.Narnicka Z.Siliņa   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-941
TA-2264 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2415  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanu un pieņemšanu un regulējumu pagaidu budžetam, ja gadskārtējais valsts budžeta likums nav stājies spēkā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme K.Ketners M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2428  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme K.Ketners  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2380  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2392  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīciijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 26.-27.novembra sanāksmei  Kultūras ministrija  D.Melbārde  Z.Vāgnere A.Kurzemniece   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2394  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2018.gada 26.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Cukure  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2410  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka D.Lukjanska   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2433  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2018.gada 26.-27.novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmei   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  VSS-736
TA-2246 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2393  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļaujas saņemšanu nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības uzņēmuma pārejai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme H.Skarbnieks   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2389  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2391  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu