Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 27.novembra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  22.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 27.novembrī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-298
TA-2267 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-444
TA-2008 
Noteikumu projekts "Konsulārā reģistra noteikumi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2339  Par Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.-2019.gadā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-952
TA-2390 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-899
TA-2214 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-901
TA-2216 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.538 "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-890
TA-2217 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-903
TA-2218 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-904
TA-2219 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-891
TA-2205 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-892
TA-2206 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-883
TA-2207 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par kuģu pretapaugšanas sistēmu izmantošanu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-893
TA-2208 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-894
TA-2209 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.319 "Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-887
TA-2210 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-896
TA-2211 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.398 "Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-898
TA-2213 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-826
TA-2269 
Noteikumu projekts "Centrālās statistikas pārvaldes nolikums"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2396  Par Ministru kabineta 2018.gada 15.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 24.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla atdeves nodrošināšanu, īstenojot 4.2.1.1.pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2379  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-931
TA-2320 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lapeņu ielā 22, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1019
TA-2276 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-791
TA-1900 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-792
TA-2328 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.489 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-999
TA-2327 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1157 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1020
TA-2418 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1021
TA-2419 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa starp Vientuļu robežkontroles punktu un Baharevas novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-679
TA-2332 
Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā"   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-959
TA-2334 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-958
TA-2335 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-957
TA-2336 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-437
TA-2309 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapām veselības aprūpes jomā un to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1066
TA-2341 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2408  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-489
TA-2331 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējama narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2413  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2429  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1039
TA-2442 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Upeniece I.Vanaga I.Dundure G.Catlaks L.Buceniece Z.Oliņa J.Dzelme M.Strads R.Kārkliņš I.Akmentiņa- Smildziņa S.Bāliņa   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2440  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-911
TA-2445 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs D.Jansone I.Vanaga J.Širina D.Freidenfelds G.Bernāts J.Dzelme M.Strads I.Trapenciere G.Tora A.Baumanis B.Ramiņa A.Rauhvargers I.Grigorjeva R.Muktupāvela J.Bernāts K.Zariņa A.Teikmanis J.Vētra R.Kārkliņš   Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-910
TA-2447 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs D.Jansone I.Vanaga J.Širina D.Freidenfelds G.Bernāts J.Dzelme M.Strads I.Trapenciere G.Tora A.Baumanis B.Ramiņa A.Rauhvargers I.Grigorjeva R.Muktupāvela J.Bernāts K.Zariņa A.Teikmanis J.Vētra R.Kārkliņš   Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-912
TA-2448 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs D.Jansone I.Vanaga J.Širina D.Freidenfelds G.Bernāts J.Dzelme M.Strads I.Trapenciere G.Tora A.Baumanis B.Ramiņa A.Rauhvargers I.Grigorjeva R.Muktupāvela J.Bernāts K.Zariņa A.Teikmanis J.Vētra R.Kārkliņš   Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-993
TA-2443 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa O.Bogdanova I.Lukšo E.Šidlovskis   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-913
TA-2286 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-2346  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Mediju ombuda izveide, tā sastāvs, darbības vadlīnijas un lauks"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2293  Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu pārējā personāla atlīdzības palielināšanu 2019.-2021.gadam"   Veselības ministrija  A.Čakša  P.Leiškalns I.Aizsilniece   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2439  (jauājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonda ieviešanas uzsākšanu un līguma noslēgšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2476  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 29.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2470  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 24.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 14.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 1.sesijas 3.turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 49.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 49.sesiju un Īpašās darba grupas par Parīzes nolīgumu 1.sesijas 7.turpinājumu Katovicē, Polijā, 2018.gada 2.decembrī-14.decembrī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2479  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcijas "Par 2018.gada 30.novembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē (pētniecība un kosmoss) izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2480  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2018.gada 3.-4.decembra sanāksmei  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2460  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu Padomes sanāksmi 30.novembrī"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  2018-TA-17k,  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     
Skatīt protokolu