Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 12.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 7.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 12.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-12
TA-335 
Noteikumu projekts "Par grozījumiem Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1191
TA-136 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-351  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra rīkojuma Nr.26 "Par konceptuālo ziņojumu "Par grāmatvedības vešanu angļu valodā un citu valūtu lietošanu grāmatojumos"" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1018  (2017.) Likumprojekts "Par daudzpusējo konvenciju nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1204
TA-310 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-69
TA-347 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-719
TA-386 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1295
TA-286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1163
TA-26 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība""   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1197
TA-301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.716 "Medicīniskās apaugļošanas organizatoriskā kārtība un neauglīgo ģimeņu reģistra, medicīniskās apaugļošanas reģistra, dzimumšūnu donoru reģistra un donoru dzimumšūnu banku izveidošanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1164
TA-333 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1233
TA-309 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-20
TA-364 
Noteikumu projekts "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-405  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)  S.Āmare-Pilka D.Pelēkā J.Kuhaļska D.Bereza  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-363  Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns K.Ķezberis I.Ošenieks D.Merirands I.Lancers  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-422  Likumprojekts "Administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Draudiņš I.Peipiņa M.Pūķis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-374  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Cakuls E.Bistere   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-439  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-948
TA-299 
Plāna projekts "Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021.gadam"  Labklājības ministrija  I.Viņķele (LM)  E.Celmiņa I.Vilcāne  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-300  Informatīvais ziņojums "Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas starpposma novērtējumu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Trokša K.Cukure   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-453  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 15.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos"  Labklājības ministrija  I.Viņķele (LM)    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-466  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-455  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2019.gada 11.marta Euro grupas un 2019.gada 12.marta Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)  N.Sakss G.Pužule J.Lukss   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-445  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Reģionu komitejas sastāvu 2020.-2025.gadam" un "Par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sastāvu 2020.-2025.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-459  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2019.gada 19.marta sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā S.Silkalna M.Klīve R.Virsis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-460  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 18.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Zālīte D.Rikmane   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu