Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 17.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  11.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 17.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-43
TA-294 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-31
TA-307 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-32
TA-308 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1009
TA-207 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.433 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-342  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-343  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-105
TA-341 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1101
TA-283 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 37, Zilupē, Zilupes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-39
TA-262 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-80
TA-345 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2020.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-34
TA-278 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1149
TA-284 
Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Lazdukalna kapi" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-646
TA-47 
Noteikumu projekts "Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-28
TA-340 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-26
TA-287 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-38
TA-285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-615
TA-259 
Noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1226
TA-258 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-764
TA-1759 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  E.Valantis O.Feldmane A.Lazarevs H.Endriksone A.Upena G.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1207
TA-338 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele  I.Kaupere  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-412  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-313  Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1179
TA-339 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2018.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)   I.Apsīte   Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-318  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris M.Brencis  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-311  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2019.gadā un AFCOS darbības stratēģijas un pasākuma plāna 2017.-2019.gadam izpildi"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-269  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-387  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0077  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Cāne A.Birums   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-388  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0076  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Cāne A.Birums   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-389  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0079  Finanšu ministrija  J.Reirs  O.Bogdanova R.Auziņš   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-399  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 23.marta sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-406  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Euro grupas 2020.gada 16.marta sanāksmei   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-408  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 24.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-114  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-07-03   Satversmes tiesa  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-221  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par īpašumtiesību apgrūtinājumu)   Tiesībsargs  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-417  (iekļauts papildus) Par ārkārtējo situāciju  Iekšlietu ministrija  A.K.Kariņš    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
5.4.  TA-414  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem COVID-19 seku pārvarēšanai sociālajā un uzņēmējdarbības jomā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-419  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Invaliditātes likumā"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-420  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-422  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-423  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-424  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-415  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.777 "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-416  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-426  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nodokļu atbalsta risinājumiem COVID19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanu uzņēmējiem"   Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu