Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 28.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 2.jūnijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-320
TA-929 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.marta rīkojumā Nr.136 "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Biatlona federācija"""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-212
TA-875 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-251
TA-920 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.16 Viesītes ielā 47, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-283
TA-908 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-140
TA-927 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pamatprasībām pašvaldības policijas darbinieka formas tērpam"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-263
TA-873 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kr.Valdemāra ielā 21, Rēzeknē, pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-945  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-189
TA-788 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-139
TA-946 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-301
TA-793 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 18.septembra rīkojumā Nr.440 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020.gada budžeta apstiprināšanu""   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-221
TA-730 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-229
TA-835 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumos Nr.14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-220
TA-802 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-248
TA-816 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-195
TA-763 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-312
TA-806 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-287
TA-901 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-176
TA-924 
Noteikumu projekts "Nelikumīgi izmantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-962  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-290
TA-897 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-246
TA-898 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-297
TA-899 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-293
TA-900 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-224
TA-902 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-296
TA-923 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-968  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Administratīvās atbildības likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-304
TA-988 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.719 "Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-27  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Edmundu Valanti"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-144  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Edmundam Valantim savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-438  Konceptuāls ziņojums "Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-842  Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 2.novembrī spēkā stājušos grozījumu Ministru kabineta noteikumos par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm ietekmes novērtējumu uz institūta darbību"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-325
TA-892 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1033  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par stacionāro ārstniecības iestāžu atbilstību definētajiem līmeņiem"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-993  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2020.gada 9.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Ābelis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1016  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2020.gada 8.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  L.Jermacāne I.Ruņģe  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1019  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 5.jūnija neformālajā videokonferences sanāksmē iekļautajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1026  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu ministru neformālajā 2020.gada 4.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1029  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Transporta ministru video formāta 2020.gada 4.jūnija padomē"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1036  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2020.gada 5.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-748  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par Eiropas Latviešu apvienības priekšlikumiem remigrācijas atvieglošanai)  LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  E.Rinkēvičs  A.Groza  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1015  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 12.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4178  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns A.Novikova   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1032  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 8.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1.  TA-921  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-922  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-937  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-938  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1004  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits L.Ūbele  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-1006  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.236 "Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-1034  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-1035  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
9.1.  TA-1028  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  SAN-99
 
MK 02.06.2020. sēdes protokols Nr.38  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu