Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 14.jūlija sēdes darba kārtība (attālināti - sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 6.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 14.jūlijā
plkst. 13:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-327
TA-1184 
Rīkojuma projekts "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 10.fāzē"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-333
TA-1197 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  J.Vitenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1160  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 20.marta rīkojumā Nr.118 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  J.Vitenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1185
TA-1111 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1178  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1179  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-358
TA-1244 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-439
TA-1219 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-951
TA-1182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1154
TA-1174 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-942  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra noteikumos Nr.575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-316
TA-1170 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidosta "Rīga"", Mārupes novadā, pirkšanu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūvei Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-438
TA-1200 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1119  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-321
TA-1148 
Noteikumu projekts "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-406
TA-1233 
Noteikumu projekts "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas pakalpojumu cenrādis"   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1204  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1206
TA-1149 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1232  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1294
TA-1192 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1273
TA-1091 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-416
TA-1176 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-415
TA-1175 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151"Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-294
TA-1167 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1280  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1282  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1254  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1255  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1239  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1273  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 25.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 15.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu un Latvijas pastāvīgā pārstāvja Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) pilnvarošanu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1278  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1319  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1145  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par garantijām lielajiem un vidējiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1238  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  O.Kudlis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1156  (jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1289  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1279  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par 1991.gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu plānu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Bukšs R.Zaļais  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1209  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.pecifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1.un 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1114  (saņemta atsaukuma vēstule) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumā Nr.466 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-493
TA-1299 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1297  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  G.Silovs K.Rožkalns  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1294  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1298  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu eksportējošiem nodokļu maksātājiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Rožkalns K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1328  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Rožkalns K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1331  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par rezerves kapitāla palielināšanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Rožkalns K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1338  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  TA-1356  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"   Iekšlietu ministrija  J.Vitenbergs (IEM)    Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  TA-1283  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 5.jūnija rīkojumā Nr.303 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-369
TA-1183 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Par Nacionālo rīcības plānu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 "Par sievietēm, mieru un drošību" mērķu īstenošanai Latvijā 2020.–2025. gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Rūse D.Rutka  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1011  (jautājuma izskatīšana atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands K.Enģelis  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  VSS-226
TA-1177 
Informatīvais ziņojums "Par neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš E.Valgača K.Rožkalns  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1136  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Publiskā sektora iesniegtās pārsūdzības administratīvā pārkāpuma procesā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-849  Informatīvais ziņojums "Onkoloģijas nozares attīstība Latvijā"  Veselības ministrija  I.Viņķele  V.Bolevics  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-120
TA-1225 
Informatīvais ziņojums "Par Pašvaldību likuma izstrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša M.Pūķītis  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-317
TA-1168 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards  A.Ozols A.Krēsliņš   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1187  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju izvērtējumu"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Ilgaža J.Stukāns  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1276  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiek finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda virssaistību ietvaros"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1249  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības vides ministru 2020.gada 13.-14.jūlija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1309  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 7.jūlija neformālo videokonferences sanāksmi  Iekšlietu ministrija  J.Vitenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1339  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojumus par Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 16.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1259  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 13.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1285  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Eiropas Savienības Padomes secinājumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas un terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiskajām prioritātēm; Eiropas Komisijas rīcības plāns visaptverošai ES politikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un atjaunotā metodoloģija valstu iekļaušanai augsta riska trešo valstu sarakstā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere D.Buse K.Ziediņš  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1296  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-3/20 LR Ģenerālprokuratūra   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1312  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve S.Rupjā J.Kevišs-Petuško R.Virsis-Šneiders  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1318  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 9.jūlija Euro grupas un 2020.gada 10.jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1321  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2020.gada vispārējā budžeta grozījuma Nr.6 projekts–Atspoguļojot Eiropas atveseļošanas plāna uzsākšanu 2020.gada budžetā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Esenberga N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1335  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2020.gada 17.-18.jūlija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve A.Čākure J.Kevičs-Petuško A.Butāne A.Ganģe  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1355  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 20.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
7.1.  TA-941  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-28-03  Satversmes tiesa  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1127  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-16-01  Satversmes tiesa  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1260  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1270  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitāla palielināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1316  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Arāja A.Vahere-Abražune   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1310  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 8.maija rīkojumā Nr.256 "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Stepanova M.Gauss V.Jakovļevs I.Jansons  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-1311  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 31.marta rīkojuma Nr.139 "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu" atcelšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Stepanova M.Gauss V.Jakovļevs I.Jansons  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
8.1.  TA-739  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1336  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  SAN-126
 
MK 14.07.2020. sēdes protokols Nr.44  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu