Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 11.augusta sēdes darba kārtība (attālināti - sēdes sākums plkst.11.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 4.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 11.augustā
plkst. 11:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-1510  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Informācija par paaugstinātas bīstamības objektiem (PBO), kuri veic darbības ar amonija nitrātu vai amonija nitrātu saturošiem minerālmēsliem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  M.Baltmanis A.Lukševics  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-904
TA-928 
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-450
TA-1352 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-446
TA-1329 
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā (KFOR)"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-492
TA-1380 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-122
TA-1353 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1403  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1134
TA-1416 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1282
TA-1362 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-431
TA-1274 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-339
TA-1275 
Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas portāla noteikumi"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1271  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1306  Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1028
TA-2536 
(2019.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-306
TA-1315 
Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-282
TA-1287 
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-235
TA-1377 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-467
TA-1288 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-466
TA-1376 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-425
TA-1305 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 75, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-465
TA-1375 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Marki", Baldones pagastā, Baldones novadā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-351
TA-1248 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.75 "Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-213
TA-1198 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1407  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 16.aprīļa rīkojumā Nr.181 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1737  (2019.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1437  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-91
TA-1264 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1401  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-161
TA-1261 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-468
TA-1385 
Rīkojuma projekts "Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-380
TA-1340 
Likumprojekts "Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-384
TA-1341 
Likumprojekts "Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-374
TA-1343 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-383
TA-1344 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-378
TA-1345 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-376
TA-1347 
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-379
TA-1348 
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-377
TA-1349 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-381
TA-1350 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-382
TA-1351 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-375
TA-1346 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-373
TA-1342 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-469
TA-1367 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-403
TA-1333 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-1413  Rīkojuma projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru izmaiņām 2020.gadā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-323
TA-1263 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-1424  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-1428  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.634 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-494
TA-1304 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumu Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-1430  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-980  Rīkojuma projekts "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" komisiju un nolikumu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-411
TA-1281 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zolitūdes ielā 32, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-1239
TA-1379 
Rīkojuma projekts "Par Amatas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P32" Zaubes pagastā, Amatas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-452
TA-1374 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Veģi" Saldus pagastā, Saldus novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-410
TA-1361 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-414
TA-1390 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-267
TA-1258 
Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-522
TA-1365 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-433
TA-1384 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-1421  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  TA-1422  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  VSS-355
TA-1234 
Likumprojekts "Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-1363  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-1013
TA-903 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  VSS-338
TA-1272 
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-354
TA-1132 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  VSS-1147
TA-759 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025.gadam"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  TA-1482  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.292 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  TA-1483  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  TA-1415  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  TA-1491  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1412  Rīkojuma projekts "Par Jāni Ābeli"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  J.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1393  Rīkojuma projekts "Par Vitu Narnicku"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Narnicka  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1427  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-277
TA-1251 
Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas darbības noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere P.Liniņš M.Stūrītis I.Šure V.Bergs H.Danusēvičs J.Plūme D.Hildebrante  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-191
TA-1419 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece I.Seipule  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1506  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-162
TA-1291 
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1011  Konceptuāls ziņojums "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands K.Enģelis N.Krūmiņš A.Mitenbergs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-572
TA-1414 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Trīs jūru iniciatīvas koordinācijas darba grupas izveidi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  G.Jegermanis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1438  Informatīvais ziņojums "Par Konkurences padomes finansiālās kapacitātes stiprināšanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Eglītis J.Račko  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1324  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta Nr.CH08 "Mikrokreditēšanas programma" rezultātiem, finansējuma līdzšinējo izmantošanu, sagaidāmo atmaksu apmēru un priekšlikumiem to turpmākai izmantošanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Soms E.Feldberga   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1337  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 62.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Reinšmite J.Pelše I.Lāce  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1303  Informatīvais ziņojums "Par virssaistību izmantošanu Covid-19 seku mīkstināšanas pasākumiem ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ieviešanā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1317  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece M.Kosareva G.Catlaks I.Vanaga  Izskatīts MK un atlikts 
4.7.  VSS-553
TA-1386 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1295  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu par taksometru un vieglo automobili pasažieru komercpārvadājumos"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  K.Ķezberis  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1195  Informatīvais ziņojums "Par tehniskās apskates pakalpojuma attīstību 2021.-2030.gadam"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Lukstiņš A.Aksenoks J.Račko A.Mitenbergs  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1193  Informatīvais ziņojums "Par VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu" un rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un pārdot valsts akciju sabiedrībai" Ceļu satiksmes drošības direkcija" piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Auteko & TÜV Latvija", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Scantest", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Venttests" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autests" kapitāla daļas"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Lukstiņš A.Aksenoks J.Račko A.Mitenbergs  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  VSS-324
TA-1330 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.–2019.gadam īstenošanas ex-post novērtējums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-1476  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Latvijas divpusējo projektu Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) mērķu sasniegšanas veicināšanai "RIS3 nākotnes scenāriju izstrāde""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Rožkalns E.Feldberga   Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-1479  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs M.Kosareva   Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-1480  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Šmīdlere D.Stepanovs M.Kosareva   Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-1481  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-1313  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1314  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1320  (jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK un atlikts 
5.4.  TA-1405  Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projektu un tā īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns M.Lazdovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1406  Rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns M.Lazdovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  2020-TA-13k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Rodina pret Latviju"    E.Rinkēvičs     

 Izskatīts MK sēdē

5.7.  TA-1478  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas tehniskās palīdzības projektu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Zitcere D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1492  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Ventspils brīvostas pārvaldei"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups I.Strautmane A.Purmalis  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1504  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai Jauna rūpniecības stratēģija Eiropai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  L.Stauvere  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1497  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par mītnes līguma projekta izstrādi par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (BEREC biroja) izvietošanu Rīgā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  L.Austrupe Z.Kanberga  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1498  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-148/20, C-149/20 un C-150/20 Deutsche Lufthansa  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  SAN-143
 
MK 11.08.2020. sēdes protokols Nr.47  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu