Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 25.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 2.septembrī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1562  Rīkojuma projekts "Par valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu"  Pārresoru koordinācijas centrs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-126
TA-1474 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-458
TA-1495 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1473  Par Ministru kabineta 2019.gada 10.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"" 2.punktā Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-328
TA-1432 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1563  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-552
TA-1507 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rankas arodvidusskola" Skolas ielā 5, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-206
TA-1217 
Rīkojuma projekts "Par Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" un Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" reorganizāciju un Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" izveidošanu"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-270
TA-1265 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-113
TA-1307 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-436
TA-1411 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-455
TA-1441 
Noteikumu projekts "Valsts valodas centra nolikums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1263
TA-1487 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-175
TA-1129 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-561
TA-1560 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-183
TA-1570 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1571  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-353
TA-1460 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-476
TA-1513 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1583  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1599  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1623  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1618  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp ministrijām"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1637  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1552  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu par 2019.gadu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Lapiņš R.Griškevičs J.Urtāns J.Ivanovskis-Pigits I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1408  (jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1449  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2021.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-432
TA-1579 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš E.Šaicāns A.Kārkliņš J.Irbe  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1632  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš E.Bergmane A.Done D.Bite V.Kadiķis A.Kārkliņš J.Irbe R.Irklis S.Mjakuškina   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1633  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš E.Bergmane A.Done D.Bite V.Kadiķis A.Kārkliņš J.Irbe R.Irklis S.Mjakuškina   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1602  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1604  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1650  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš A.Kerls M.Platonovs   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1652  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1081
TA-1108 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-357
TA-1550 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par institucionālo risinājumu Latvijas iesaistei Eiropas Savienības attīstības sadarbības finanšu instrumentu īstenošanā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Trokša D.Heiberga  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1472  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030.gadam iekļautā uzdevuma īstenošanu un saprašanās memorandu par kopīgu Igaunijas-Latvijas atkrastes vēja parka projekta īstenošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1531  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" radītās negatīvās fiskālās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci kompensāciju 2021. un 2022.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1196  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par medību šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar kriminālatbildību"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  VSS-564
TA-1538 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Kriminālprocesa likuma normu (kas stājās spēkā 2018.gada 1.septembrī), kas paredz vienkāršot kriminālprocesu, efektivitāti"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1541  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par zāļu aktīvās vielas jeb starptautiski nepatentētā nosaukuma lietojumu zāļu racionālas lietošanas veicināšanā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
4.7.  TA-1641  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa R.Auziņš  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1648  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par kritisko situāciju aviācijas un tūrisma nozarē saistībā ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2356  (2019.) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  J.Reirs  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1643  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins K.Bāra I.Kodoliņa-Miglāne   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1566  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145  Satiksmes ministrija  T.Linkaits   T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1567  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2155   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1568  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2165  Satiksmes ministrija  T.Linkaits   T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1569  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  TA-1471  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par tiesisko seku noteikšanu nacionālai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām par informācijas sniegšanas pienākuma neizpildi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore H.Skarbnieks  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1268  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-34-03  Satversmes tiesa  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1577  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par šķīrējtiesnešu saraksta, kas var tikt aicināti veidot Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzēto šķīrējtiesu, kandidātu nominēšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve L.Kalēja  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1542  Ierobežotas pieejamības informācija  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1634  Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2021., 2022. un 2023.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners T.Trubača J.Šints Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tieslietu padomes, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Ģenerālprokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1642  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme T.Trubača J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
9.1.  TA-1553  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK un atlikts 
9.2.  SAN-152
 
MK 02.09.2020. sēdes protokols Nr.51  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu