Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 11.februāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 5.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 11.februārī
plkst. 13:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1017
TA-157 
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu elektropārvaldes līnijām "330 kV elektropārvades līnijas Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina Latvijas teritorijā""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-936
TA-2536 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-938
TA-2537 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-937
TA-2538 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-155  Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-156  Likumprojekts "Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-256  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1027
TA-87 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-249  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-252  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-587
TA-2639 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-990
TA-67 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-690
TA-51 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1099
TA-89 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-962
TA-47 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-919
TA-25 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.506 "Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-846
TA-71 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1020
TA-131 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-205  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-184  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.decembra rīkojumā Nr.666 "Par Pārsūdzības komisijas izveidi""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1063
TA-111 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Centra ielā 7–17, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1007
TA-70 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1092
TA-105 
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Āžu HES–Galgauskas robeža" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-211  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-303  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2606  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere D.Buse L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2608  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere D.Buse L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2169  Par Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 21.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punkta izpildi  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-883
TA-2648 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  J.Brazovskis M.Trons A.Zitcere D.Buse L.Kļaviņa G.Puķītis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-326  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.313 "Par rīcības komitejas izveidi 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-548
TA-2309 
Pamatnostādņu projekts "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms J.Salmiņš E.Feldberga A.Šķēle A.Feldmane E.Egle-Ločmele A.Lūsare I.Kiukucāne I.Eniņš V.Skrīvelis   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-246  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos kopīgajai dalībvalstu deklarācijai par Eiropas iniciatīvu attiecībā uz procesoriem un pusvadītāju tehnoloģijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-247  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos kopīgajai dalībvalstu kvantu komunikācijas infrastruktūras sadarbības deklarācijai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1030
TA-175 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-291  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 26.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.9 3.§) "Par Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-20  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par dubultpilsonības jautājumu)  LR Saeimas Ārlietu komisija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-274  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-562/20 Rodl & Partner  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-312  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr.1316/2013 un (ES) Nr.283/2014- transporta jautājumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
7.1.  TA-140  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-265  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-172  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumu Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai" ietvaros   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-196  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-198  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-158  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
8.1.  TA-315  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens (D.Pavļuts)    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-314  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-316  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens (D.Pavļuts)    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-311  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-310  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Jaunu valsts aizdevumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai izvērtēšanas un izsniegšanas kritēriji un kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs   I.Oša R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-305  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-318  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-319  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.9.  TA-320  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska (A.Pabriks)  L.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
8.10.  TA-325  (iekļauts papildus) Valsts policijas veiktie kontroles pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā (tai skaitā, mājsēdes kontroles pasākumu laikā) no 2020.gada 30.decembra līdz 2021.gada 9.februārim  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
8.11.  TA-290  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
8.12.  SAN-42
 
MK 11.02.2021. sēdes protokols Nr.15  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu