Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 25.februāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 18.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 25.februārī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-886
TA-61 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-833
TA-286 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1078
TA-201 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-813
TA-259 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-790
TA-174 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-940
TA-257 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu (domājamo daļu) nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-889
TA-248 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aleksandra ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1054
TA-255 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-307  Rīkojuma projekts "Par jaunas infrastruktūras izveidi kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-31
TA-282 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Randēnu ielā 8, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-873
TA-186 
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-269  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-386
TA-165 
Likumprojekts "Par Uzņemošās valsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-96
TA-49 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-251  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1058
TA-281 
Rīkojuma projekts "Par Ozolnieku novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1097
TA-217 
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Apvedceļš B" un "Apvedceļš C" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-271  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-254  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-986
TA-299 
Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1087
TA-167 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Stacijas ielā 34-10, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs     Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1036
TA-218 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Oksanas", Stradu pagastā, Gulbenes novadā nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1009
TA-245 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-213  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  K. Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-212  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1071
TA-214 
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Steķu sila ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1091
TA-215 
Rīkojuma projekts "Par Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Purva ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-885
TA-221 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-66
TA-395 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-275  (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1076
TA-453 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra noteikumos Nr.72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  VSS-904
TA-237 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2019.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-278  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atbalstu Latvijas dalībai Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma (European High Performance Computing Joint Undertaking) projektos un atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-313  (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Kodolpētījumu organizācijai asociētās dalībvalsts statusā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs T.Torims  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-412  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas kodolpētījumu organizāciju (CERN) par asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs T.Torims  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-127  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Sociālās drošības informācijas elektronisku apmaiņu"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-455  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pavasara palu un plūdu risku novērtējumu 2021.gadā un iesaistīto institūciju gatavību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Vīksna  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-457  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 2021.gada 26.februāra neformālajā pētniecības ministru videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-460  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta A.K.Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību"  Pārresoru koordinācijas centrs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-462  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par augsta līmeņa Eiropas Savienības tūrisma ministru 2021.gada 1.marta neformālajā konferencē izkatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko D.Butāne   Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-423  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-409  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-439  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Novikova  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-449  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands  Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-442  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK un atlikts 
3.6.  TA-459  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Apsīte I.Eglītis H.Danusēvičs   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.7.  TA-466  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-467  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-448  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajai 2021.gada 2.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  Z.Zilgalvis I.Berķe  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-452  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027.gada plānošanas periodā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  S.Cakuls I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-463  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-348/20 P Nord Stream 2/Parlaments un Padome   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

5.1.  TA-287  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-298  Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2627  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-66-03  Satversmes tiesa  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-193  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  2021-TA-2k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

5.6.  SAN-50
 
MK 25.02.2021. sēdes protokols Nr.20  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu