Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 4.marta sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.15)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  24.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 4.martā
plkst. 12:15 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-392  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.marta rīkojumā Nr.117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš (N.Puntulis)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-753
TA-202 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumos Nr.632 "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-615
TA-88 
Noteikumu projekts "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-276  Rīkojuma projekts "Par Latvijas delegāciju sarunām par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas-Krievijas valsts robežas režīmu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1067
TA-280 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-798
TA-223 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra instrukcijā Nr.1 "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1023
TA-65 
Noteikumu projekts "Par Pasta konvencijas reglamentu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-34
TA-272 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-19
TA-253 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-35
TA-386 
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīvā (ES) 2019/713 par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI paredzētā kontaktpunkta noteikšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-263  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-224  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-230  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-232  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1055
TA-238 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1204
TA-239 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-330  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-877
TA-304 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24-32, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-12
TA-331 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 105-27, Liepājā nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-454  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.maija rīkojumā Nr.243 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 7.0 versija)""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-10
TA-468 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-151  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"  Pārresoru koordinācijas centrs  A.K.Kariņš  S.Sniķere O.Augustovska L.Āboliņa J.Ābele Ņ.Bezborodovs I.Akmentiņa- Smildziņa I.Bite   Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-912
TA-389 
Likumprojekts "Pašvaldību likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša I.Vanaga K.Kinča I.Peipiņa M.Pūķis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-783
TA-39 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša D.Orlovska I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-499  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs A.Kalvītis V.Koziols E.Buncis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-283  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020. Progresa ziņojums 2019" un rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.novembra rīkojumā Nr.701 "Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020""   Ministru prezidents  A.K.Kariņš (E.Rinkēvičs)    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-306  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām Latvijā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)  L.Kļaviņa A.Zitcere   Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-897
TA-2520 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-473  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-420  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalstu Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-496  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča     Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-472  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-483  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-516  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-514  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (J.Reirs)  I.Olafsone R.Aleksejenko I.Šņucins J.Salmiņa J.Plūme I.Jaunzeme A.Kaļāne A.Orehova D.Robežniece K.Ploka S.Jantone L.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-511  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  I.Vanaga R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-506  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-507  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-510  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Labklājības ministrija  R. Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-518  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-519  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-524  (iekļauts papildus) Sabiedrības attieksmes pret Covid-19 jautājumiem pētījuma analīze  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  I.Austers  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-504  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Latvijas Republikas pievienošanos Daudzpusējiem nolīgumiem, kas ierosināti saskaņā ar Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) 1.5.1.iedaļu un Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma pielikuma Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumu (RID) 1.5.1.iedaļu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

6.1.  TA-285  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu laika posmā no 2014. līdz 2020.gadam"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-329  Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns M.Zjurikova   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-461  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei un grozījumu izdarīšanu valsts aizdevuma līgumos ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-337  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-525  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pret Covid-19 BioNTech/Pfizer papildu devu pasūtījumu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  SAN-54
 
MK 04.03.2021. sēdes protokols Nr.23  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu