Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 11.marta sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.14.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  3.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 11.martā
plkst. 14:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-629
TA-393 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-45
TA-417 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai Strūves ģeodēziskā loka punkta "Ramkau" atjaunošanai un pilnveidošanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-429  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1053
TA-327 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1048
TA-328 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1052
TA-437 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2021./2022.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1047
TA-436 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1050
TA-317 
Noteikumu projekts "Starptautisko skolu noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-445  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-47
TA-336 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs (T.Linkaits)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-739
TA-501 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atļauj noziedzīgu nodarījumu izdarījušā Latvijas pilsoņa pieņemšanu militārajā dienestā un uzņemšanu Zemessardzē"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-494  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-476  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.292 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-532  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-569  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-349  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-352  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-353  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-354  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-355  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-356  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-357  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-361  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-362  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-363  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-377  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-378  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-379  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-380  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-381  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-383  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-384  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-385  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-537  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1120
TA-2200 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka I.Jaunzeme J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-350  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile G.Cerbulis S.Jantone K.Ploka I.Krastiņa I.Posuma  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-351  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile G.Cerbulis S.Jantone K.Ploka I.Krastiņa I.Posuma  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-358  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile G.Cerbulis S.Jantone K.Ploka I.Krastiņa I.Posuma  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-359  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile G.Cerbulis S.Jantone K.Ploka I.Krastiņa I.Posuma  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-360  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile G.Cerbulis S.Jantone K.Ploka I.Krastiņa I.Posuma  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-364  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile G.Cerbulis S.Jantone K.Ploka I.Krastiņa I.Posuma  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-861
TA-405 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  V.Ernstsone  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  VSS-15
TA-301 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu ietvaros konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-177  Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-544  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2021.gada 15.marta neformālajā videosanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-548  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu ministru neformālās padomes videokonferences 2021.gada 11.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-583  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2021.gada 16.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-561  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos deklarācijai par ES zaļo un digitālo transformāciju, deklarācijai par Eiropas datu vārtejām kā galveno ES digitālās desmitgades elementu un deklarācijai par ES jaunuzņēmumu nācijas izcilības standartu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-595  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2021.gada 16.marta videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-309  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par datu pārvaldības un pieejamības politiku)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (II)
6.1.  TA-522  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards  J.Plūme S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-523  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards (D.Pavļuts)  J.Plūme I.Jaunzeme S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-487  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-556  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-491  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par grozījumu Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-492  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par grozījumu Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.12 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-589  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme J.Šints D.Merirands  Izskatīts MK un atlikts 
6.8.  TA-390  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits D.Merirands  Izskatīts MK un atlikts 
6.9.  TA-407  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK un atlikts 
6.10.  TA-597  (iekļauts papildus) Informācija par liela mēroga vakcinācijas centru sagatavošanas gaitu  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-593  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK un atlikts 
6.12.  TA-596  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Novikova  Izskatīts MK un atlikts 
6.13.  TA-586  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš  Izskatīts MK un atlikts 
6.14.  TA-584  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
6.15.  TA-587  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-545  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2021.gada 12.marta neformālajai videokonferences sanāksmei un apvienotajai Eiropas Savienības ārlietu un iekšlietu ministru 2021.gada 15.marta neformālajai videokonferences sanāksmei  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-573  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-598/20 Pilsētas zemes dienests  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-582  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2021.gada 15.marta Euro grupas un 2021.gada 16.marta neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-590  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības vides ministru neformālajai 2021.gada 18.marta sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

8.1.  TA-104  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-03-03   Satversmes tiesa  J.Vitenbergs  M.Zjurikova E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-419  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  O.Bērziņa J.Plūme S.Jantone K.Ploka D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-557  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Plūme S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-538  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Plūme S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  SAN-58
 
MK 11.03.2021. sēdes protokols Nr.25  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu