Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 18.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 24.martā
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-59
TA-570 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Skujas" Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-652
TA-531 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-613
TA-408 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Daugavpilī, Cialkovska ielā 6-84, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1075
TA-348 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1029
TA-493 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijā Nr.12 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-535  Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-24
TA-497 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-83
TA-536 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-18
TA-347 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-635
TA-527 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālā uzņēmuma likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-898
TA-456 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V31" Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-781
TA-435 
Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-633  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta rīkojumā Nr.427 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 19.0. versija)""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-634  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta rīkojumā Nr.428 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0. versija)""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-635  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta rīkojumā Nr.429 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 17.0. versija)""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-636  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta rīkojumā Nr.430 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 16.0. versija)""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-948
TA-488 
Likumprojekts "Plastmasu saturošu izstrādājumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-14
TA-470 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2021.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-908
TA-515 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-79
TA-477 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 7-9, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-78
TA-425 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ausmas ielā 17-31, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-53
TA-469 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-61
TA-526 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1070
TA-415 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-601  (iekļauts papildus) Noteikumu projektus "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-610  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-644  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 15.oktobra noteikumos Nr.477 "Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1043
TA-645 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma 13.janvāra ielā 8, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-556  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2021.gada 11.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.25 54.§) "Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-485  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-102
TA-673 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  Z.Mustermane  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-528  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nacionālo pārstāvju noteikšanu Eiropas kiberdrošības industriālā, tehnoloģiskā un zinātniskā kompetenču centra valdē"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2376  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"" 4.punktā Zemkopības ministrijai dotā uzdevuma izpildi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-656  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas" īstenošanai Ventspils Tehnikumā un Valmieras tehnikumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Gintaute-Marihina S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-693  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības neformālajā Transporta ministru video formāta padomē 2021.gada 30.martā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (I)
4.1.  TA-578  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par atbalstu ārpusģimenes aprūpei)  LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (II)
5.1.  TA-662  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs   Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Kalējs J.Perevoščikovs S.Ņikišins D.Heiberga S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-663  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts A.Pabriks  J.Kalējs S.Henkuzens E.Juhņēviča Ā.Kasparāns S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-653  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-654  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 14.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-655  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 26.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-674  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-623  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs (D.Pavļuts)  I.Oša D.Orlovska S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-707  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-701  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-698  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-702  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-700  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  M.Gorodcovs L.Betaga S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-697  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme T.Trubača S.Jantone K.Ploka   Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-710  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-714  (iekļauts papildus) Priekšlikumi Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš  J.Citskovskis  Izskatīts MK un atlikts 
5.16.  TA-716  (iekļauts papildus) Drošības pasākumu kopums ārkārtējās situācijas ietvaros «D+ koncepts»   Valsts kanceleja  A.K.Kariņš    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-666  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 22.–23.marta sanāksmei  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-713  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0069   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  N.Egle  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

7.1.  2021-TA-3k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā izskatāmo lietu "Savickis un citi pret Latviju"    A.Pabriks (ĀM)     

Izskatīts MK sēdē

7.2.  2021-TA-4k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Kotoviča pret Latviju, Maksimovs pret Latviju un Ivanovs pret Latviju"    A.Pabriks (ĀM)     

Izskatīts MK sēdē

7.3.  TA-690  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības ''Conexus Baltic Grid'' akciju pārvaldības modeļa attīstības virzieniem''  Finanšu ministrija  J.Reirs  M.Kauliņš Z.Āboliņa A.Leitāne–Šķēle S.Jantone  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  SAN-70
 
MK 24.03.2021. sēdes protokols Nr.29  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu