Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 27.aprīļa sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  21.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 27.aprīlī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-213
TA-761 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.35 "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-199
TA-807 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1595 "Noteikumi par Ārlietu ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas pakalpojumu jomā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-171
TA-800 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.706 "Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-834
TA-422 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra noteikumos Nr.432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 – 19 "Būvklimatoloģija"""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-98
TA-788 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-803  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1051
TA-830 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-187
TA-781 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-866  Rīkojuma projekts "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-60
TA-657 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mantas konfiskācijas izpildes rezultātā iegūto naudas līdzekļu sadali ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un ārvalstīm"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-951
TA-745 
Noteikumu projekts "Preču zīmju reģistrācijas pieteikumu, tiesību uz preču zīmi pārejas un licencēšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-664  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.augusta rīkojumā Nr.448 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 34.0.versija)""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-132
TA-810 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-141
TA-812 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija rīkojuma Nr.341 "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā" atcelšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-181
TA-775 
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aizkraukles stacijas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-182
TA-776 
Rīkojuma projekts "Par Salas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dzelzceliņš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-198
TA-777 
Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķauzeru ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-125
TA-773 
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Kaļķu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-179
TA-823 
Rīkojuma projekts "Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skrīveru jaunais ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-936  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta noteikumos Nr.381 "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-109
TA-838 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par advokātu grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-110
TA-839 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-927  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-249
TA-750 
Likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  D.Andžāne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-844  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-939  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  I.Būmane S.Batare   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-979  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards E.Šadris B.Kņigins K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1062
TA-852 
Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-938  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2020.gada Darba plānā ietverto projektu "Sadarbības uzlabošana imunizācijas jomā Eiropas Savienībā"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-964  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2021.gada neformālo Eiropadomi 7.–8.maija Porto samita ietvaros  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-767  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par COVID-19 atbalsta (granta) atteikuma nosacījumiem)  Tiesībsargs  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-720  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par regulējumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslai)  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.T.Plešs  A.Ozola D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (II)
6.1.  TA-931  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  L.Cipule D.Heiberga J.Perevoščikovs S.Ņikišins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Šuplinska J.Citskovskis V.Vesperis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-932  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  Ā.Kasparāns E.Juhņēviča M.Dreimanis Z.Stade K.Priede D.Cvetkova I.Skrinda S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-916  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Pārresoru koordinācijas centrs  A.K.Kariņš  V.Vesperis S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme J.Salmiņš  Izskatīts MK un atlikts 
6.4.  TA-899  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 krīzes pārvarēšanai izdoto normatīvo aktu ietekmi uz Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-914  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-909  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  R.Osis E.Strīķe S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
6.7.  TA-920  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  G.Ozoliņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-962  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atbalsta Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem noteikumi"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Valantis R.Aleksejenko I.Lore E.Severs S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
6.9.  TA-946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-963  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi"uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-910  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par labklājības sektora kritiski svarīgo nodarbināto vakcināciju"   Labklājības ministrija  R.Petraviča  A.Jurjāne  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-961  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sektora kritiski svarīgo nodarbināto vakcināciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  E.Turka M.Laurs  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-925  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
6.14.  TA-957  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Novikova S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
6.15.  TA-973  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-966  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par izglītības iestāžu darbinieku, kas, veicot darba pienākumus, ir ciešā saskarē ar izglītojamiem (izņemot pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu pedagogus un darbiniekus, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem) un zinātnisko darbinieku, kas strādā ar koronavīrusiem, citiem patogēniem vīrusiem un eksperimentālajiem dzīvniekiem, kā arī izstrādā jaunas vakcīnas, vakcināciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-967  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Probācijas dienesta un tieslietu sektora darbinieku, kuri sniedz kritiski svarīgus klātienes pakalpojumus, vakcināciju"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina Ē.Rēķis S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-968  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām energoapgādes, informācijas un tehnoloģiju jomā un uzraudzības iestādēs"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-969  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.272 "Par Valsts ieņēmumu dienesta operatīvo darbinieku un finanšu sektora kritiski svarīgo darbinieku vakcināciju""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-972  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Iespējamie vakcinēšanās pret Covid-19 infekciju motivējošie līdzekļi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
6.21.  TA-977  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
6.22.  TA-978  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2021.gada 16.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 3.§) "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri vakcinējamām personu grupām"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-976  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valodas lietošanu informācijā""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
6.24.  TA-965  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.229 "Noteikumi par nomas apgrozījuma krituma kompensāciju Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Valantis R.Aleksejenko I.Lore M.Vanags S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
6.25.  TA-975  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore H.Danusēvičs J.Pumpiņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme S.Graikste  Izskatīts MK un atlikts 
6.26.  TA-970  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.27.  TA-971  (iekļauts papildus) Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Gintaute- Marihina S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
6.28.  TA-884  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme Z.Liepiņa  Izskatīts MK un atlikts 
6.29.  TA-980  (iekļauts papildus) Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

7.1.  TA-540  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-08-03   Satversmes tiesa  J.Vitenbergs  M.Zjurikova E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-620  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  2021-TA-9k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Vorotņikova pret Latviju"    E.Rinkēvičs     
7.4.  2021-TA-5s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Slepeni    S.Ģirģens     
7.5.  TA-2643  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2020.) Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420284720   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-948  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
7.7.  TA-986  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2021.gada 22.aprīļa neformālajā videokonferencē izskatītajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-988  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmi 2021.gada 6.maijā  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK un atlikts 
7.9.  SAN-90
 
MK 27.04.2021. sēdes protokols Nr.36  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu