Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 8.jūnija sēdes darba kārtība (sēde notiks daļēji attālinātā veidā) (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  3.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 8.jūnijā
plkst. 10:00 (daļēji attālinātā veidā)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-287
TA-1137 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1271
TA-1055 
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"   Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1272
TA-1054 
Likumprojekts "Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"  Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1169  Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu brīvprātīgo iemaksu European Peace Facility (EPF) budžetā Lībijas krasta apsardzes un jūras spēku apmācībai EUNAVFOR MED IRINI operācijas ietvaros 2021.gadā"   Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-310
TA-1133 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-329
TA-1243 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-160
TA-1182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-99
TA-1184 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-279
TA-1179 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1040
TA-723 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-16
TA-944 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-127
TA-1068 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1162  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-314
TA-1192 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-315
TA-1193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-313
TA-1189 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-987  Par Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 1.§) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-320
TA-1024 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-377
TA-1196 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Atmatas" Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese–Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-267
TA-1164 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-332
TA-1280 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalna Dukšēni" Nītaures pagastā, Amatas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-20
TA-997 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par DIENESTA VAJADZĪBĀM un ESA RESTRICTED informācijas savstarpēju aizsardzību"  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-285
TA-1210 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Saulrītu mežs" Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-229
TA-1095 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-214
TA-1207 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.328 "Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-262
TA-1094 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Friča Roziņa ielā 3-7, Valkā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1347  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par prioritārā pasākuma finansējuma novirzīšanu citam mērķim"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1130  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1368  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība"   Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1237  Rīkojuma projekts "Par Edmundu Tamani"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  E.Tamanis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1222  Rīkojuma projektu "Par Rīgas Juridiskā augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs J.Ikstens  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1246  Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards E.Šadris S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1131  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0 versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  Ā.Dzērvāns I.Kārkliņa D.Pelēkā S.Šķiltere S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme J.Rītiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1321  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Jura Iesalnieka atbrīvošanu no amata"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-317
TA-1148 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-327
TA-1263 
(iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2021.gada 27.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās studējošiem no daudzbērnu ģimenēm""   Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1352  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"   Labklājības ministrija  G.Eglītis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1356  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.45 57.§) "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 8.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-356
TA-1125 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas standarta LVS 401:2013 "Īpašuma vērtēšana" pieejamības veicināšanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-354
TA-1212 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma iegādi tādu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības un drošības, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanu"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1039
TA-1021 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1108  Informatīvais ziņojums "Par Atveseļošanās palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU) pasākuma izglītības iestāžu digitalizācijai priekšlaicīgu uzsākšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  S.Šmīdlere I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-974  Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2021.gada 30.aprīli"   Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme A.Tomsone  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1333  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvību Konferencē par Eiropas nākotni"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  A.Stīpniece-Pundore D.Stāvausis  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1271  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu organizēšanu" un rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  L.Lejiņa A.Bērziņa R.Vanags R.Suhanovs S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Dundure G.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1362  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru neformālajā 2021.gada 14.jūnijā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  M.Maksims I.Ruņģe   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1338  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga Ģ.Šķenders S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1339  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča M.Dreimanis Ā.Kasparāns Z.Stade S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1320  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1286  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1308  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammām"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1369  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pieteikšanos Eiropas Komisijas finansējumam SARS-CoV-2 monitoringam notekūdeņos"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1334  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021.gada 14.-15.jūnija sanāksmei  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1345  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-550/20 Kipra/Parlaments un Padome  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1346  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-549/20 Kipra/Parlaments un Padome  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1353  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2021.gada 10.jūnija sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1363  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-72/21 Prodex  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1370  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021.gada 15.jūnija sanāksmei   Veselības ministrija  D.Pavļuts  A.Takašovs  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1373  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2021.gada 11.jūnija sanāksmei  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  TA-1097  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420169121   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  D.Pavļuts  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1326  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore H.Skarbnieks   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1372  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par vakcīnām pret Covid-19 (Moderna un Vaxzevria)  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Feldmane I.Kaupere  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  SAN-116
 
MK 08.06.2021. sēdes protokols Nr.46  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu